Partnerské vztahy, aneb co očekává muž od ženy a žena od muže

 

 

 

Zdenka Blechová
Partnerské vztahy

 

doporučená cena 238,- Kč

 


  Křest této knihy proběhl na akci  "Novoroční věštění" v lednu roku 2003. Pokud ji už neseženete  v knihkupectví, rádi Vám ji zašleme na dobírku


 

 

PARTNERSKÉ VZTAHY  - Zdenka Blechová při autogramiádě své knihy 

  
Zásady  pro dobrý partnerský vztah dle
Z d e n k y   B l e c h o v é
Přijato automatickým písmem v roce 2000
----------------------------

Každý vztah se vyvíjí stejně. Nejdříve je to období dobývání toho druhého. Pak období vzájemného poznávání a přivlastňování, které trvá do 2 let. Od 2 do 7 let se učíme spolu žít. Je to období kompromisů a přizpůsobování. Pokud toto období nezvládneme, dochází po 7 letech k rozpadu vztahu a proto bychom měli mít na mysli tyto základní zásady:

 

1/ Nepřikazuj nic druhému a ani ho nekritizuj

 

2/ Nic nenařizuj, ale dávej druhému najevo své potřeby formou já bych ráda, mě by udělalo radost, nikdo nemá rád příkazy

 

3/ Nesnaž se změnit druhého, ale snaž se změnit k němu přístup

 

4/ Zachovávej ve vztahu úctu a neurážej

 

5/ Nebuď závislý na druhém, ale měj také své záliby a přátelé

 

6/ Buď ve vztahu věrný

 

7/ Otevři své srdce partnerovi a říkej vše, co máš na srdci

 

8/ Zkrať své denní povinnosti o hodinu a tu věnuj partnerovi

 

9/ Partner ať věnuje své partnerce dostatek lásky a citu

 

10/ Partnerka ať věnuje partnerovi dostatek sexuálního uspokojení

 

11/ Vkládej do partnerského soužití více lásky než materiálních potřeb

  12/ Snaž se o vztah pečovat nebo ti zvadne, dělat radost druhému maličkosti

  13/ Nečiň druhému to, co nechceš, aby druhý činil tobě

 

14/ Čiň druhému to, co chceš, aby druhý činil tobě

 

15/ Při neshodě se snaž řešit jen přítomnou situaci, nevracej se do minulosti

 

16/ Sdílejte vzájemně své pocity a poznatky

 

17/Přestaň se bát o druhého, že ho ztratíš, čím více se bojíš, tím více toho druhého ztrácíš

 

18/ Zachovávej ve vztahu důvěru k druhému a odnauč se žárlivosti, ta vztah vždy zabíjí

 

19/ Nevěř řečem ostatních, ale věř své partnerce nebo partnerovi

 

20/ Uvědom si, jaké jsi dělal chyby v předchozím vztahu a snaž se je nedělat v dalším vztahu

 

21/ Uvědom si, jaké chyby dělají tví rodiče vztahu a uvědom si, zda neděláš ve vztahu stejné chyby

 

22/ Než se oženíš nebo vdáš, podívej se, jak žijí rodiče tvého partnera, jednou tak můžeš žít i ty

 

23/ Pokud upřímně cítíš, že ti je vztah spíše břemenem než radostí je třeba začít znovu

 

Lidé se setkávají, aby se od sebe něco naučili a pokud se již nemají co naučit od sebe, rozcházejí se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kniha je v prodeji po celé ČR. Zasíláme ji i na dobírku

 

 

Přinášíme vám ukázku z knihy autorky
Zdenky Blechové

"Partnerské vztahy"

která neotřelým způsobem rozebírá příčiny problémů partnerských vztahů a především ukazuje cestu, jak se zbavit našich předsudků a pocitů, které nás v mileneckém či v manželském vztahu často trápí. Velmi přímočaře pak poukazuje na rozdílné vnímání erotiky a sexu u ženy a muže, které zpravidla bývá příčinou řady nedorozumění a někdy i konce partnerského vztahu.

Jak vnímáme lásku

Ano, všichni jsme stejní a všichni v tomto světě hledáme lásku. Protikladem lásky je strach, který se k nám vkrádá, když lásku nemáme, neboť se bojíme být sami. Všichni v sobě máme tyto dvě polarity - lásku a strach. Podle toho, co v nás převažuje, se nám v životě daří. Od strachu je blízko k depresi a od lásky je blízko ke štěstí. 

Již, když se narodíme, hledáme lásku u svých blízkých v podobě pohlazení, úsměvu a vstřícnosti. Když nám ostatní věnují pozornost, žijeme dětství v radosti a spokojenosti. Pokud si nás nikdo nevšímá, pláčeme a dožadujeme se lásky. Když už jsme starší, hledáme lásku u svých přátel. Když máme kamarády a oni nás berou, zdá se nám vše fajn. 

Podobně vše probíhá i v partnerských vztazích. Když se partner okolo nás točí, neustále nám nadbíhá a my jsme beznadějně zamilované, zdá se nám svět příjemný. Když najednou toto vše není, my se najednou cítíme nespokojené se vším okolo nás. Máme strach být sami. A přitom je důležité naučit se být sám sebou. Neboť pokud neumím být sám, nemohu ani sdílet život s druhým člověkem. Pokud nedokáži pevně stát na svých nohách a spoléhám příliš v různých životních situacích na toho druhého, stávám se na něm závislým. 

 

Závislost na druhém
  

Pokud hledám partnerský vztah jenom proto, že se cítím sám, může se mi časem stát, že se budu cítit ve vztahu ještě více sám. Dříve se lidé tolik nebáli samoty jako dnes, neboť neustále byli v přítomnosti někoho jiného. Žili více pospolu. V dnešní době, kdy žijeme jiným způsobem života, se cítíme sami.

Pokud neumím být sám, stávám se pak ve vztahu závislým na tom druhém. Požaduji po partnerovi, aby se mi věnoval a vše se mnou sdílel. A když ten druhý nechce, cítím se nepochopen a smutný.

  
Co očekává muž od ženy
 

Hlavně sex! Kdykoliv a kdekoliv. Přes sex je muž schopen se srovnat v životě se vším. Sexem získává cit k ženě, řeší si své problémy, uvolňuje se a když má sex, dá se říci, že je v životě spokojen se vším. Dalším přáním v pořadí jsou erotické fantazie, které si představuje. 

Krásně o tom pojednává tato anekdota: Přijde muž večer z práce domů a povídá: "Ženo, dnes jsem tak utahanej, že se jenom najím, pomiluju tě a usnu." Druhý den se totéž opakuje. Žena si říká, jak se mám vyhnout tomu, abych se s mužem nemusela milovat? Jedině tím, že se v práci ještě více unaví. Zajde do práce za mistrem svého muže a prosí ho, aby muži dal více práce, aby se s ním večer nemusela milovat. Večer přijde manžel domů a povídá: "Ženo, dnes jsem tak utahanej, že ani jíst nebudu, jenom tě pomiluju a jdu si lehnout…"

 
Vývoj sexu průběhem let
 

Mladé ženy berou sex jako dobrodružství. Čím více mužů získají, tím více si posilují sebevědomí. Ani jim tak nejde o uspokojení, ale o to, aby měl o ně partner zájem. To jim v této době stačí. Stydí se vyjádřit své pocity a svá přání. Mnohokrát kvůli těmto zábranám nedocházejí ani k vyvrcholení. Také muži se stydí v začátcích své milostné aktivity projevovat se přirozeně. Také neví nic o pocitech žen a myslí si, že z milování mají stejný požitek jako oni. Muž totiž dává partnerce lásku prostřednictvím sexu. Proto se bude cítit v této chvíli nejvíce šťastný. 

Žena se nejvíce vzruší, když se zamiluje. V této době po partnerovi nejvíce touží. K milování přistupuje z principu citů. Pak je nenasytná a je schopna se s partnerem milovat kdykoliv, neboť ji ve vztahu naplňují city. V období zamilovanosti stačí se jen toho druhého dotknout a je to jako když vámi projede elektrický proud.

Muž má rád, když žena touží po milování a když vidí, že jí to dělá dobře. V sexu se totiž partner otevírá a také je zde nejzranitelnější. Chce prostřednictvím sexu ženě vyjádřit co nejvíce svoji lásku. On neví, že ona spíše touží po vyjádření lásky formou pohlazení a milých slov. Myslí si, že čím lépe ženu uspokojí a čím lépe prožije svůj orgasmus, tím více ho bude milovat. Vůbec si neuvědomuje, že žena netouží po sexu tolik jako on. Že daleko více chce, aby se k ní jen přitulil, hladil jí a dával jí pocit romantiky. 

Když žena nedosáhne při milování vrcholu a několikrát se to opakuje, tak se její tělo zablokuje a pak u ní těžko může dojít k uspokojení. Je důležité, aby požádala partnera, aby jí pomohl. Pokud to neudělá, mohou se u ní objevit stopy podrážděnosti, bolesti hlavy a jiné problémy. Je důležité, aby oba dva při milování prožili vrchol - orgasmus.

Kdy jste naposledy svému partnerovi řekli, že ho máte rádi? Snažte se partnerovi tato slova říkat častěji…

Milostná předehra

Muž často ani netuší, že jeho partnerka sex vůbec neprožívá. Dobrá herečka může v této oblasti i sexuální vzrušení báječně zahrát. On je spokojený. Ale ona? Muži mají rádi, když se jim ženy zcela otevřou. Když to prožívají. Je to oblast, ve které se muži partnerce zcela oddávají. Prostřednictvím milování vyjadřují ženě své city a lásku, a proto by ony měly tento fakt využít pro zlepšení partnerských vztahů. Mohou ve chvilce vzrušení od muže žádat a chtít prakticky cokoliv… Muž, když vidí iniciativu ženy, má pocit, že ho má ráda.

Ale když vidí její pasivitu a neochotu, má pocit, že o partnerku přišel, že už ho nemiluje. Proto nám pak v denním životě dává najevo nezájem a jsme blízko rozpadu vztahu. Je třeba sundat masku a říci partnerovi, co by se mi líbilo. Bude rád a bude se více snažit mi vyhovět. Hlavně se chraňte postojů kritiky a zesměšňování toho druhého. Zde byste mohly natropit škody, které by nešly napravit!

Milování

Ženy si také často stěžují, že partner je při milování brzy "hotov". Muž, který svoji ženu velice miluje, prožívá milování s tím, že jí ze sebe chce dát vše. A to ho maximálně vzrušuje, a proto při sexu tolik nevydrží. Naopak muž, který se miluje se ženou, na které mu tolik nezáleží, dokáže se milovat delší dobu. Vše je ovlivňováno naší myslí, nakolik se dokáži soustředit na toho druhého a vychutnávat si ho. Podle toho také prožívám sex a orgasmus.

Milování je věda příjemná, ale mnohdy i obtížná. A jen ti, kteří se chtějí v této oblasti učit, dosáhnou úspěchů v partnerských vztazích. Pokud se nechci v této oblasti učit, budu celý život procházet stejnými zklamáními a stejnými prožitky. v této oblasti učit, dosáhnou úspěchů v partnerských vztazích. Pokud se nechci v této oblasti učit, budu celý život procházet stejnými zklamáními a stejnými prožitky.