O smrti a umírání aneb přechod do jiné dimenze

Kniha pojednává o tom, co se právě děje s naším myšlením v současnosti a jak postupně v nás umírá starý program myšlení a rodí se nový. Abychom lépe porozuměli dnešní době, je dobré si přečíst tuto knihu. Osvětlí nám moudrým způsobem naše stinné stránky a dovede k nové duchovní lásce, která se liší od lásky, kterou jsme žili dosud. Pokud chceme přejít do nového světa, kde již není utrpení, ale jen láska, musíme pochopit, že láska v duchovní sféře se chová jako anděl. Je s námi, nesoudí, nezasahuje, ona jen přebývá a dopřává nám zkušenosti. V duchovní lásce člověk pomáhá druhým neviditelným spojením bez pomoci v reálném světě a přesto tato pomoc je účinnější než pomoc, kterou jsme dávali druhým kdykoliv. My totiž si věříme a věříme i druhým. Nepochybujeme.

Kniha obsahuje i barevné obrázky z připravovaných karet "Svatá rodina aneb řešíme rodinné vztahy". Cena je 250,- Kč a můžete si ji objednat na dobírku nebo zakoupit u nás na čajovně či v některých obchodech s knihami. Tato kniha vychází i 1. 12. jako součást Zvláštního vydání časopisu Mystéria tajemna se 3 časopisy zdarma za cenu jen 220,- Kč. Ptejte se ve stáncích PNS.