Minulé životy aneb čas neexistuje

Čtvrtá kniha pentalogie „Jak žít v novém světě aneb channelingová sdělení“.

Vesmír mi sdělil: „Všechny tvé knihy jsou napsány krví.“

Ano, zkušenosti bolí a jsou to trny růží, ze kterých vznikají květy.

Cas Úvod

Všechny naše bloky z různých životů se nám usazují na páteři. Jakmile vyřešíme problém, blok se uvolní a páteř se stává pružnější. Jsme totiž i my pružnější ve svém myšlení. A tak pokud máte hodně zablokovanou páteř, máte na sobě hodně bloků, které budou chtít vyčistit změnou myšlení a postoje. Sama na sobě pozoruji, že jsem v mládí měla větší problémy s páteří, než nyní ve svých 54 letech. Moje páteř a tím i zároveň klouby jsou ohebnější. Narodila jsem se s vadou páteře, nesla jsem si sebou mnoho zatížení z minulých životů. Postupně jsem čistila minulé životy a moje páteř se rovnala.

* * *

30. 3. 1998 mi přišlo toto channelingové sdělení na otázku: Proč mě bolí záda?

Tvoje záda vyžadují odpočinek a to odpočinek, který je v návaznosti na tvoření hmoty a celkového stavu člověka a tato hmota ti už nechce sloužit a chce být nahrazena jinou hmotou. Ano, ty si musíš dopřát dostatek energie prospěšné tvému stavu a pak i tyto bolesti pominou. Je to energie, která se tvoří všude okolo nás a je jen na tobě, jak ji budeš vstřebávat.

Jinými slovy: Je zapotřebí změnit náhled na situace.

* * *

I prostředí, do kterého se narodíte, je vám určeno minulostí. V jakém prostředí jste ukončili svůj život, v takovém prostředí se znovu narodíte a pokračujete v učení.

Co vše umíte, v čem jste dobří, co zvládáte, co ovládáte, je také následkem toho, co jste se naučili v minulých životech.

* * *

V jakém stavu je vaše zdraví, je také dáno následkem toho, jak jste žili v minulosti. Dokonce i minulá zranění se objevují ve vaší auře a vy je můžete uzdravit tím, že vám přijde do života podobná situace a vy se k ní postavíte jinak.

Mám od narození posazený jeden bok výš a druhý níž. V minulých životech mi meč protnul levý bok a následek si nesu do dalších životů. V tomto životě jsem se i setkala s mužem, který mi způsobil toto zranění, aby se mohlo uzdravit. Setkala jsem se i s mužem, který si vyčítal z minulých životů, že mě před tímto zraněním neochránil. Jeden musel přijít pro mé uzdravení a druhý pro mé odpuštění.

* * *

Jak vypadá vaše tělo, je také vaší zásluhou z minulosti. Pokud jste se o něj starali dobře, je vitální, pokud už v minulosti jste lenošili, i v tomto životě máte k lenosti sklon a vaše tělo může být oslabené, zchátralé. I váha je vám dána a může se pohybovat v rozmezí 10 kg dolů, nebo nahoru. Pokud se o sebe špatně staráte, může tento výkyv být větší a vy si ho odnášíte do dalších životů.

* * *

Všechno, co žijeme, v nás zůstává jako trvalý kód a my jsme v dalších životech v tomto směru náchylnější. Když budete kouřit i v dalších životech snadněji kouření propadnete. Když budete zvyklí hodně pít i v dalších životech vás bude alkohol směrovat k závislosti.  Když si zničíte žaludek třeba ve válce, i v tomto životě s ním můžete mít potíže.

* * *

Naše otisky zůstávají na všech místech, kde jsme už pobývali. Když se vrátíte na místo, kde jste už byli, navážete spojení s minulostí a pokračujete tam, kde jste v minulosti skončili. Měla jsem v poradně dívku a viděla v ní královnu Nefertiti (celým jménem Neferneferuaton Nefertiti, královnu 18. dynastie v době Nové říše). Když jsme končili poradnu, žena se mě ptá: „Chtěla bych se podívat do Egypta, myslíte, že tam mám jet?“ Její duše cítí, že se potřebuje vrátit na místo, kde v minulém životě ukončila své učení, aby mohla v učení pokračovat dál.

Je to moc příjemný pocit, když víte, že před vámi sedí takováto osobnost z minulosti. Takto se budeme naciťovat všichni stále více. Budeme si uvědomovat svůj původ a cítit ho nejen my, ale i ti druzí.

* * *

Když se setkáte s minulostí a proděláváte vlivem situace změnu ve svém myšlení, dochází k nárazu do duše a nemusíte se cítit dobře. Máte v sobě smutek, bolest, přijde pláč a tento proces trvá tři dny intenzivně, pak se zmírňuje a do třech měsíců se vše vrací do normálu. Vaše mysl se totiž zbourá.  Obsahuje spoustu nitek, které jsou napojeny na další životy, a ve všech dochází ke změně myšlení. Proto je třeba tento proces respektovat a nebránit se mu. Po třech dnech se vše mění a vy už budete jednat jinak, budete jiní.

Není třeba rozumět stavu naší mysli. Někdy stačí setkání s nějakou situací, shlédnout nějaký film, poslechnout si hudbu, nebo pobýt na nějakém místě. Naše duše si vše pamatuje, a když dojde k opětovnému setkání se známou situací, zareaguje na nás vnitřními pocity, které je třeba vnímat a nebránit jim v jejich projevu. Ať už je to vztek, pláč, zlost nebo cokoliv jiného. Zpracováváme znovu podobnou situaci, a protože jsme ji už prožili, máme v sobě prožitky, kterým nemusíme na vědomé úrovni rozumět, ale naše pocity k nám hovoří jasně.

* * *

Na otázku: „Kolik ještě budu muset prožít životů?“ přišla channelingem tato odpověď:

Tvé životy pochází z mnoha planet, na kterých jsi kdysi sídlila a zde jsi prožila asi tak dvacet životů. Životy jsou dány námi a ty se nemůžeš ptát, kolik životů ještě zde prožiješ, neboť vše závisí na tvém pokroku a tvé vůli vykonávat dobro.

To znamená, dokud si stále děláte karmu s druhými, musíte se neustále rodit a umírat, abyste si mohli vrátit jeden druhému to dobré, či špatné. Proto je tak důležité si nečinit karmu s druhými a tu si můžu přestat tvořit tím, že se budu starat o sebe a druhým ponechám jejich starost o sebe. Je zapotřebí se naučit cítit srdcem, protože v srdci mám všechny osoby stejně ráda, nerozlišuji. Pokud rozlišuji, tvořím si závislost a duše se pak těžko odpoutává, aby přešla do jiných sfér, když ji sem vrací pouto s někým.

* * * *

Je třeba pochopit svoji minulost, abychom si mohli vytvořit lepší budoucnost. Čas vlastně neexistuje, a když umřete a začnete nový život, je to stejné jako když si večer jdete lehnout a ráno se probudíte. Přesně v bodu, kde jste ukončili svůj život, navážete v novém životě. A tak není třeba utíkat ze života sebevraždou, vždyť si jdu jen lehnout a budu se muset probudit a ten problém znovu řešit. Je zapotřebí být v životě činorodým, pohnout se ve svém myšlení, aby ten další život mohl být naplněnější a spokojenější.

 * * *

Tato kniha vám přináší ukázky toho, jak se minulost promítá do přítomnosti a tak v ní možná i vy něco pochopíte ze své minulosti, abyste si mohli připravit příjemnou budoucnost.

Smlouva před vtělením

Návod k použití života

§ 1     Obdržíte tělo. Toto tělo je nové a jedinečné. Nikdo jiný nedostane totéž tělo.

§ 2     Obdržíte mozek. Může být výhodné ho používat.

§ 3     Obdržíte srdce. Nejlepších výsledků dosáhnete, když se mozek a srdce používají vyváženě.

§ 4     Obdržíte lekce. Nikdo jiný nedostane přesně tytéž lekce jako Vy, ani je od Vás nemůže přebrat.

§ 5     Můžete dělat, cokoliv chcete. Všechno, co uděláte druhým, se k Vám vrátí zpátky.

§ 6     Lekce se opakuje tak dlouho, dokud se nepochopí. (I přes více vtělení.)

§ 7     Tato smlouva je pro všechny stejná. Neexistují výsady, i když to někteří tvrdí. (Ručně připojené
         změny nemají platnost.)

§8      Dostanete zrcadla, abyste se mohli učit. Mnohá zrcadla vypadají jako jiná těla. Jsou tu k tomu,
         aby Vám ukazovala, co je ve Vás.

§ 9     Pokud se Vaše tělo zničí, nebo přestane fungovat, dostanete nové. (Může dojít k čekacím
         lhůtám.)

§ 10   Smlouva o vtělení vyprší teprve tehdy, když všechny lekce dospěly k uspokojivému výsledku.

§ 11   Co je uspokojivé, to určujete Vy!

Užitečné pokyny a tipy

-     Není cílem mít při opuštění těla pokud možno co nejvíce peněz.

-     Za slávu či oblíbenost se neposkytuje žádný bonus.

-     Nemusíte se řídit chybami ostatních.

-     Pravidla jsou tu od toho, aby se přezkoumala.

-     Tvrzení druhých o cíli mohou svádět z cesty.

-     Nemůžete nic udělat špatně. Nanejvýš to může trvat déle.

-     Čas je iluze!

-     Máte přístup ke všem  odpovědím přes speciální spojení ve Vašem srdci. Všechno v učebním
      prostoru reaguje na vyzařování srdce.

-     Pokusy poškodit učební prostor vedou k omezením.

-     Nikdo Vám nemůže odebrat zodpovědnost.

-     Násilí nikdy nevede k řešení.

-     Může být užitečné sledovat, jaké situace se opakují.

-     Drogy (legální i ilegální) mohou zkreslit vnímání lekcí.

-     Když si všichni počínají určitým způsobem, nemusí to znamenat, že je to správné.

-     Zřídkakdy existuje jen jediné správné řešení.

-     Můžete podat žádost o dopuštění.

-     Pro nikoho neexistují zvláštní dodatky.

-     Jste milováni. (I když jste v Bronxu nebo v Somálsku.) Všechno ostatní je klam. Lekce jsou
      zvláštní příležitostí k vývoji a nemají špatné záměry.

-     Může být riskantní svěřit své tělo někomu jinému.

-     Bránit druhým ve vývoji nepřináší výhody.

-     Dostáváte příležitost (především v nočních hodinách) tělo opustit. Vzpomínky na zkušenosti mimo
      tělo se neukládají v těle, respektive v mozku.

-     Pohrávat si se svým tělem je Vaše právo.

-     Pohrávat si s tělem ostatních vyžaduje jejich souhlas.

-     Snažit se opisovat nemá smysl!

-     Ten, kdo Vám nabízí životní pojištění, je podvodník.

-     Svévolné ukončení vtělení vede ke spoustě zbytečného papírování.

-     Vědecká dobrozdání a svaté knihy slouží ke zmatení.

-     Nejde o to být první.

-     Nejde o to vypadat chladně a odměřeně.

-     Nikdo ve Vaší situaci nevypadá lépe než Vy.

-     Nejste jediný, kdo pochybuje o smyslu smlouvy o vtělení.

-     Jelikož jste s touto smlouvou souhlasili, je zbytečné stěžovat si na to, že jste tady.

(Jo Conrad, 15. 3. 2002)

Obr03 Minulost a současnost

Když jsem se ptala Vesmíru, zda by šla napsat kronika celého mého života, přišlo toto poselství:

Tak chtěj na sobě pracovat a poznání přijde samo. Tvá kronika života je jen zlomek všeho dění na světě a nedá se napsat jen slovy, ale co prožíváš a co se přihodí, to vše přičítej k tvému životu v dobách pro vás neznámých zde.

Všichni žijeme současně minulé, přítomné i budoucí životy, a proto různé souvislosti zapadají i do naší minulosti a souvisí s naší budoucností. Čas neexistuje a všechny naše životy se odehrávají nyní. Proto je můžeme všechny vyčistit najednou tím, že budeme myslet jinak a tím i směřovat svůj život jinak, než dosud. Všichni si určíme jednu základní cestu, po které kráčíme a jen ji v dalších životech vylepšujeme.

* * *

Všechny své životy jsem učila lidi lásce a víře. Ale abych v tom byla dobrá a zcela pochopila své učení, musela jsem si odžít všechny druhy víry. Nakonec jsem pochopila, že jediná pravá víra, je víra v sebe. Na své cestě jsem potkala mnoho lidí a s nimi vytvořila mnoho příběhů, které je třeba poopravit, aby se vše vyčistilo a uzdravilo v mé mysli a já mohla žít svůj život naplno bez zatížení karmy.

Karmu si vytváříme s lidmi tím, že jim pomůžeme a oni pak musí pomoci nám, anebo nám chodí stále do života tak dlouho, dokud nepochopíme, že naše pomoc je jen jednostranná, a že nás to zbytečně zatěžuje. A tak i já jsem si v tomto životě hodně řešila s mými přáteli materiální věci. Byla jsem zvyklá v minulých životech hodně dávat, protože jsem chtěla žít bezpodmínečnou lásku. Ale pochopila jsem, že tuto lásku jsem měla směřovat k sobě, ne k nim. Jakmile směřuji lásku k druhým, vždy tam podmínky budou a ty se musí řešit karmou. Když si žiji pro sebe bez pout k druhým a dělám jen to, co cítím, bez ohledu na to, co po mě chtějí druzí, karma mizí. Tím se můžu vysvobodit z koloběhu života a smrti a žít život věčný.

* * *

mořské víly Když se mi zjevovaly mé minulé životy, zjistila jsem, že již v dávných dobách jsem žila v nějaké podivné společnosti na Sahaře. Tehdy tam byla oáza a já měla moc. Z této pozice jsem nechala lidi trhat zaživa psy. Když se mi zjevil tento život, nebylo mi to moc příjemné. To jsem také byla já? Takový zlosyn? Ale my si v životech kvůli prožitkům, které jsou trvalé k pochopení, vytváříme různé role. V dalším životě jsem byla roztrhána psy zaživa já. Proto se v tomto životě bojím psů, v podvědomí mám tyto prožitky stále a jakoby mne varují. Každý člověk se bojí něčeho jiného, podle toho, co prožil v minulých životech. To, co člověk prožije, odnáší si jako trvalou vzpomínku do dalších životů. Všechny návyky, prožitky mu utváří postoj do budoucnosti.

I když mně všichni říkali: „Nesmíš mu (psovi) ukázat, že se ho bojíš.“ Nepomohlo to. Oni si neprožili poslední chvíle v aréně kolosea, kdy se na mě tito psi vrhli a připravili mě o život. Od té doby mám strach z velkých psů. Když není prožitek, nelze pochopit strach druhého. A když není prožitek, není ani strach. Člověk nemá tušení, co se může stát.

* * *

Moje zkušenost neměla vliv na to, abych se bála o své dítě. Klidně jsem nechala svoji dceru přistupovat ke každému psu a hladit ho. Věděla jsem, že jí neublíží. Byla to má víra, která fungovala. Když něčemu věřím, promítá se mi to do života.

Nebojím se malých pejsků, a tak jsem pomáhala venčit svému příteli pejska. Když jsme se vraceli domů, napadl našeho pejska velký pes a zakousl se do něho. Majiteli se podařilo psy od sebe odtrhnout. Pejsek se nakonec uzdravil, ale protože jsem ho měla na vodítku já, nedokáže mi odpustit. Myslí si, že jsem tuto situaci zavinila já a vždycky na mě začne štěkat. Když na mě štěká, protože psy v aréně také štěkali, bojím se ho a nedokážu se přiblížit ani já k němu. I takto může vznikat karma.

* * *

I to co rádi jíte, co si rádi oblékáte, jaké šperky upřednostňujete, vypovídá o vaší minulosti. Člověk vždy dává přednost věcem, které jsou mu blízké, které zná. Když se necháte od druhých vtlačit do jiné role, už se vzdalujete své podstatě, už to přestáváte být vy. Vy sami cítíte, kde jsou vaše kořeny a kudy je třeba jít dál, a to vše vám dává i jasné impulzy v tom jací máte být.

Například můj pobyt v Kartágu v minulých životech mě ovlivnil v tom, že miluji olivy, mám ráda volný dlouhý šat, nosím kruhy do uší, piji mátový čaj… Toto vše upřednostňovali obyvatelé Kartága… 

* * *

_mg_5691Jednou jsem seděla v kostele a říkala si: „Kolik generací, již tento kostel spatřil.“  Napadlo mě, jestli jsem v tomto kostele byla v dřívějším životě. Najednou jsem spatřila ducha dívky, která se pokropila svěcenou vodou a šla k oltáři. Z Vesmíru mi bylo sděleno: „Ta dívka, kterou jsi viděla, jsi ty!“  Když jsem odcházela z kostela, zastavila jsem se u sochy panenky Marie.  Nemohla jsem se odtud odtrhnout a cítila jsem velkou lítost a bolest, která šla od žaludku, jakoby mně chtěla rozedmout plíce. Chtělo se mi křičet a rozplakala jsem se.  Plakala jsem dlouho. Doma jsem si channelingem zjistila, že jsem v dávných dobách obětovala na tomto oltáři děti Bohu a myslela jsem si, že tudy k němu vede cesta. Channelingové sdělení mi říkalo: „Zde jsi velice pokazila svoji karmu a zasela jsi špatnosti pro příští životy.“

V dalším životě, abych to napravila, starala jsem se ve Francii o mnoho svých _mg_6090dětí, které mi umíraly hladem. Musela jsem si na vlastní kůži vyzkoušet obojí, abych pochopila. Tyto životní zkušenosti mě obohatily a já si začala vážit každého lidského života. Dokud člověk neprojde takovouto zkušeností, nedokáže si vážit života. Teprve, když vám umírají vaši blízcí, a vy jim nemůžete pomoci, začnete přemýšlet jinak. Je to jen cesta poznání, abychom našli správný směr. 

Vše se mi zjevilo ve vizi, připadalo mi to jako ve středověku ve Francii. Nabírala jsem vodu z kašny na náměstí a okolo jel nějaký bohatší muž na koni. Zastavil, pohlédli jsme si do očí, a pak jsem vykročila do malého přízemního domku blízko náměstí. V domku bylo mnoho dětí a já jsem se pak viděla, jak pláču před domkem.

Na toto mi přišla channelingem tato zpráva: Tvá vize svědčí o tom, že jsi měla mnoho dětí, které umíraly hladem a žízní, a ty jsi se snažila je zachránit před útrapy všech lidí, kteří by jim rádi ublížili, a tak jsi se snažila alespoň vydělávat na živobytí, čím se dalo.

V té době jsem prodávala i své tělo, abych uživila své děti. V současnosti jsem už poznala šest dětí z této doby. Tehdy mě umřel malý syn ve věku jednoho roku. Moje čtyřletá dcerka ho velmi oplakala. Dnes se našli a mají spolu vztah. Ona je o mnoho starší než on, a stále se o něj bojí, aby jí neumřel. Zase se napojila na svůj problém, který si nese z minulosti. Nevyrovnala se s jeho smrtí a nyní má možnost se svého bloku zbavit ve vztahu s ním. On má i v dnešní době ke mně chladný vztah, a i já k němu. Stále více se učí neodsuzovat ženy za prostituci. Nese si v sobě z minulosti tyto kódy, kdy jsem se snažila uživit děti jakkoliv.

I město, kde se vám nežilo dobře, nebudete mít v současnosti rádi. A protože se mi ve Francii nežilo dobře, žila jsem tam v bídě, dodnes nemám zájem o tuto zemi a nemám ji ráda. Vidíte, přitom v současném životě se mi tam nic zlého nepřihodilo a všichni obdivují památky Francie a její zámky, a já ji nemusím. Je mi hodně vzdálená.

* * *

Vše funguje na bázi energetického vyzařování. A vše, co dobrého komu vykonáme, on nám bude muset někdy vrátit.  A opět, co špatného komu vykonáme, on nám – až přijde čas – také vrátí…

Když chci někomu něco dát, dávám to bez pocitu toho, že by mi to ten druhý měl vrátit. Prostě dávám od srdce. A když nechci dát, nedávám. Tím se vyhnu karmě.  Vždy máte právo volby.

Vše co přijmete, jakýkoliv dar, jakoukoliv službu, budete muset, když přijde váš čas, a ten určuje Vesmír, tomu druhému vrátit.

* * *

Pokud to budete sledovat, zjistíte, že to tak opravdu funguje.  Vše se děje v čase, podle toho, jak je člověk vyzrálý v poznání. Někomu se vše vrací hned, někomu jinému až v dalších životech postupně.

* * *

V tomto životě kamarádím s panem J. Vždy jsem se divila, že je ke mně tak ohleduplný a kdykoliv potřebuji, vždy je mi nablízku a pomáhá mi. Říkala jsem si, vždyť nemusí, proč to dělá? Naše přátelství již trvá 35 let. Zeptala jsem se Vesmíru a přišla mi tato zpráva: „Ty jsi toužila po změně ve svém životě, proto jsi chtěla převrat a on byl člověk, který ti pomáhal, ale pak se zalekl následků, a proto tě nechal osudu. Ty jsi usilovala o přeměnu všeho dění a on s tebou nesouhlasil, a nechal tě odvést. Pak se děla vůle Boží.“

Cítí v sobě provinění z minulých životů, a proto se to snaží v tomto životě napravit. Někdy cítíme k některému člověku povinnosti a nevíme proč. A to je dobře. Představte si, kdybychom si vše z minulých životů pamatovali, jaký bychom měli v sobě chaos. Nemohli bychom plnit své poslání, které máme v plánu, protože bychom byli ovlivněni emocemi k určitým situacím a lidem z minulosti.

* * *

100_0915 Minulé životy se zjevují lidem, kteří jsou na cestě poznání a potřebují si v těle pročistit bloky z minulých životů, aby se jejich energie stala čistá a průchozí pro větší přívod energie z Vesmíru. Není třeba, pokud se člověku nevybaví minulé životy samy, je vyvolávat ze zvědavosti. Vesmír vždy ví, proč co činí a pokud je nám dáno spatřit minulost, sepne se nám sama v určité situaci. Pokud se snažíme vyvolat minulost jen ze zvědavosti, není nám to k ničemu, protože nepochopíme souvislosti.

* * *

S jiným přítelem S. jsme tak dokonale propojeni v tomto životě, že když jsem byla před lety na holotropním dýchání a měla jsem tam nepříjemné vize z minulého života, on mi druhý den volá a povídá: „Co se s tebou dělo včera, cítil jsem nepříjemné pocity, že se ti něco stalo.“

Známe se z minulých životů dle channelingového sdělení z Vesmíru: Bylo to tenkrát pro tebe velice smutné, protože jsi měla S. velice ráda, ale on musel padnout v boji pro krále. To vše se dělo v době války Ludvíka IV. s velkým politikem Rudolfem (12. stol.).  S. už nebyl docela mlád, bylo mu už hodně přes 50 let. Váš vztah byl velice krásný a měli jste se nade vše rádi. 

Je zajímavé, že když jsem hledala v literatuře tyto panovníky, tak opravdu dle dějin spolu válčili, což jsem samozřejmě ani netušila.  A protože v minulém životě jsme se měli velice rádi, zůstaly naše energie propojeny a byli jsme v tomto životě na sebe hodně vázáni. Když byl jeden v nebezpečí, hned to ten druhý cítil. I když jsme každý měli svého partnera, nedokázali jsme se sobě vzdálit. Měli jsme potřebu spolu všechno probrat a často se vídat. Byl tam i strach z minulých životů jednoho o druhého. Nedokázala jsem si představit, že bychom se neměli vídat, ale takhle bychom na sebe byli stále vázáni, a tak jsme se museli vrátit do minulosti a napravit to.

* * *

Došlo k takovéto události. S. mi pomáhal na domě a bylo mu už přes 50 let, stejně jako v minulém životě, kdy mi padl v boji. Druhý den ho odvezli do nemocnice. Prodělal dosti těžkou operaci mozku. Když jsem za ním přišla do nemocnice, měl stejně ovázanou hlavu jako tenkrát, když mi padl v boji. Bála jsem se o něj a říkala mu lůžka: „Nesmíš mi umřít, co bych si tu bez tebe počala.“ A on mi povídá v agonii: „To zvládneš i beze mě.“ V nemocnici byl dlouho a jeho zásah do mozku u něho vyvolal i jiné chování. Najednou se mi zdálo, že to není ten člověk, kterého jsem znala, že je to někdo jiný. A od té doby máme spolu stále hezký vztah, ale naše vnímání jeden druhého je jiné. Už dokážeme bez sebe být.

* * *

Určitě jste už potkali lidi, kteří vám byli něčím více příjemní a sympatičtí. A také lidi, kteří vám byli nepříjemní. To vše pramení z pocitů z minulých životů, neboť se potkáváme stále se stejnými lidmi. Proto si někdy říkáme, toho člověka jako bych znal odjakživa a tenhle člověk mi někoho připomíná.

Kdysi jsem byla na semináři v Českých Budějovicích. Přišel ke mně jeden muž a říká: „My se odněkud známe?“ Já na to, že nevím.  Zamyslel se a povídá: „Už to vím, my se známe z minulosti z Egypta.“ Když mi to pán sdělil, dívala jsem se na něho jako na blázna, neboť jsem byla na počátku své cesty poznání a o minulých životech jsem neměla ani ponětí. Dnes už vím, že jeden nebo dva životy jsem také žila v období staré říše Egypta.

* * *

Další můj známý, který mi v tomto životě velice pomáhá, se jmenuje K. V jednom mém minulém životě byl králem, a já jeho poddanou. Slyšte sdělení z Vesmíru: Tento člověk ti v minulosti velice ublížil, a proto se stále stará, aby se ti vedlo dobře. On byl vysokým panovníkem zde u vás na Zemi a nebyl schopen unést vládu sám, a proto nechal vládnout své rádce, a to jemu bylo dosti osudným a za to trpěl celý národ. Ty jsi byla tehdy jedna z mnoha trpících obětí a on tě nechal z bídy ještě napravovat více věcí, které mu stály v cestě.

Je zajímavé, že když jsem mu dala vytáhnout tři karty se Symbolonu, který nám odkrývá náš životní problém, objevil se mu tam král. To znamená, že se má naučit v tomto životě potlačit své ego a brát život s pokorou. Když pozoruji v životě jeho chování, stále mi připadá královské. Jeho gesta, jeho povýšenost…  Stačí ho obléknout do královského šatu a je z něho opět král. Jak vidíte, jednou jsme v životě v pozici vládce, a jednou v pozici poddaného, musíme si opět vyzkoušet obě role.

V tomto životě mi K. hodně pomáhá pracovně. Jednou při procházce mě došlo: „Vždyť se naše role obrátily, teď on slouží tobě a vykonává pro tebe práce za finanční odměnu, dříve jsi ty dělala pro něho.

* * *

Img_0017 Jednou jsem pozorovala růži, a jak jsem viděla její stonek ve vodě, najednou mě přepadla hrozná lítost a já začala plakat. Zeptala jsem se, proč tomu tak bylo:

Tak to cítíš a je to v pořádku, protože ty jsi měla růže velmi ráda a musela jsi je nechat všechny zde u nás a tady v pozemském světě se ti odvděčily jen hrůznou nocí, za které bylo vše zničeno, včetně tvého záhonu s růžemi.

Cožpak jsi zapomněla na tvé vidění v noci, kdy jsi byla mezi námi a tady se konalo velké rozhospodařování jednotlivých zemí a tvé zemi připadlo království velkého statutu, a ty jsi měla ve svém znaku právě růže a ty byly zničeny při převratu na této zemi za vlády velkého pána, pána tvorstva?

Ty sama vnímáš své tělo jako nástroj všeho pěkného a smutného, a to že se ti dnes vše jeví smutné, je tvou touhou po poznání. Poznání většího dění mezi námi a tebou přijde v pravý čas, kdy i my ti budeme sloužit více ku prospěchu.

Růže, kterou jsem měla ve váze, vadla. Bylo mi jí líto vyhodit, a proto jsem ji na noc dala do vody.

Druhý den růže vypadala jako čerstvá a v takovém stavu mi vydržela ještě celý týden.

Zeptala jsem se, jak je to možné:

Tak se děje vůle Boží při troše úsilí z vašeho vědomí a tak vidíš, že vše v životě je možné, když budeš chtít.

Růže v tomto životě miluji a zase si zde na zahradě chci vysázet záhon růží. Plánuji je úplně všude. Ozývá se moje minulost.

* * *

V roce 2011 jsem obdržela pozvánku na Světový vědecký kongres zdraví. Když jsem přijela na kongres, každý jsme dostali vizitku se svým jménem a u něho byla růže. Na pódiu velký plakát růží a kyticí růží ve váze, program s růžemi, pohlednici s růžemi. Věděla jsem, že jsem opět doma na jednání galaxií, a že čas a místo opravdu v našem životě nehraje roli. Vše se odehrává neustále, jen my si nevšímáme, a tudíž nevidíme souvislosti.  Na tomto setkání byli přítomni zástupci různých států, a byly to i vědecké špičky a mně se líbilo, že mluvili otevřeně o Bohu a Stvořiteli. Když vystupuji v rádiu nebo v televizi, jsem vždy upomínána: „Paní Blechová, hlavně nic o Vesmíru. Chápete?“ A nyní, když jsem se zeptala, zda můžu hovořit o tomto či tomto, bylo mi řečeno: „Mluvte si, o čem chcete, můžete o čemkoliv.“  

Bylo to pro mě něco neskutečného. Ano, jsem opět doma, kde jsou růže a svoboda. Druhý den mi volá jeden účastník kongresu a mezi řečí mi řekne: „To víš, já jsem z Venuše.“ „Ale to já taky. To jsme asi sousedé, asi tam spolu pěstujeme kytičky.“ On na to: „Ty jsi z Východního předměstí.“ Této informaci ještě nerozumím, ale třeba ví více, než já, a může to tak být.

Každý si pamatujeme ze své minulosti jen něco. Moje sestra si i dnes dokonale vybaví detaily ze svého dětství, já si nepamatuji nic. Já si vybavuji spíše informace dřívější z předchozích životů. Pro každého je důležité něco jiné pro jeho cestu. Já pro své poslání jsem si musela vybavit svoji minulost, moje sestra pro vyléčení vztahu s rodinou, potřebuje toto.

* * *

Někdy se dáte jen tak s někým do řeči a najednou se ocitnete v minulosti. Povídám si s jedním mužem a vidím ve své vizi, že ukončil svůj život na lodi jako otrok. Zapřádám s ním rozhovor, aby se napojil na svoji minulost. Ptám se: „Myslíte si, že otroci na lodi spali?“ „Nespali.“ „Jak to můžete vědět? Myslela jsem, že se střídali.“ „Kdepak oni stále pádlovali, až se udřeli a pak je nahradili další.“. Nikde jsem nečetla a ani neslyšela o tom, že by to takto fungovalo. On se napojil na své vědění a spontánně povídal o tom, jak to bylo.

* * *

Doubravka_-_u_jiriho_-_opravena_socha_nejsvetejsi_trojice Jindy jsem si malovala u takového kříže na rozcestí a najednou tam přijel chlapec na kole a začali jsme si povídat. Měl problém s děvčetem a byl na pokraji zhroucení. Už v minulosti nezvládl svůj úděl a nyní se dostal do stejné situace. Vidím ho v aréně zápasit a tak ho vedu do minulosti. „Proč se muži stali v minulosti gladiátory?“ „Někdy z nešťastné lásky.“ „Jak to?“ „No, když byl nešťastný, nezáleželo mu na životě a klidně šel na smrt.“ Zase hovoří o své minulosti. Chvíli si povídáme o jeho problému a já vím, že jsem zde nebyla náhodou, a že ani on se u mě nezastavil náhodou. Andělé jsou s námi stále a hlídají naše kroky. Odjížděl v klidu a to nejhorší bylo zažehnáno.

Chcete se dozvědět více? Přečíst si jednotlivé příběhy a uvědomit si, jak se spojuje přítomnost s minulostí? Pak si přečtěte tuto knihu.