Jména - Životní vibrace. Roční vibrace. Cíl duše.

Jména-obálka Tato kniha se může stát vaší životní knihou. Můžete se k ní vracet neustále a vždy v ní najdete nové a nové poznání. 

***

Už když se narodíme, jsme součástí všeho a vše je v nás. Máme mnoho možností pro svůj život, jak ho naplnit. Energie je ve všem i v nás, vše je součástí velkého plánu Vesmíru plného různých energetických pásem. Tak, jak sílíte, tak jsou vám z Vesmíru dodávána jednotlivá pásma energií a vy se díky nim cítíte silnější a samostatnější. I vy jako duše jste si vybrali rodiče, které si přitáhla vaše energie. Vaše energie se potřebuje učit prostřednictvím energie vašich rodičů. Máte něco společného, čeho se chcete vzájemně zbavit, něco,  čeho se chcete oprostit,  a to je karma. A něco, co si chcete vzájemně předat k obohacení, ale také k poučení, a to je učení.  Vzájemně se učíte pochopit a porozumět otázkám života a skrze ně sílit na těle, na duchu i na mysli.

***

Vaši rodiče vám dali do vínku jméno, které vám patří, i když si možná myslíte, že vám tím uškodili. Jak jsem se zmínila, vaše energie si je přitáhla, takže je srozuměna s jejich chováním, potřebuje ho ke svému vývoji.

Takže i jméno vám rodiče vybrali záměrně ke zvýšení vašeho energetického potenciálu. Není třeba si měnit jméno jen proto, že se mi nedaří v životě a věřit tomu, že když si dám jiné jméno, vše bude jiné. Vždyť jde o učení, a když nepochopím učení, bude na mě tlačit v příštím životě.  A proto i vaše jméno vám pomáhá v učení, a pokud správně pochopíte, může vám spíše pomoci ve vaší cestě životem. 

***

02_unor2 Když budete vybírat jméno dítěti, nedívejte se na to, co dané jméno dává do vínku vašemu dítěti, ale rozhodujte se tak, aby vám bylo jméno, které chcete dítěti dát, příjemné. Vždyť vy ho budete celý život tímto jménem volat, a když se vám bude dobře vyslovovat a bude vám příjemné, bude tato energie jména hladit a pomáhat i vašemu dítěti. Pokud mu dáte jméno takové, aby mu neuškodilo, chráníte ho vlastně před učením a moc mu nepomáháte, protože dítě se chce učit a chce projít životními porážkami a prohrami, aby mohlo zesílit. Každá překážka nám dává sílu. Pokud budete chránit dítě před nástrahami života, stejně ho neochráníte, protože nevěříte v jeho osud. Rozhodujte se při vybírání jména srdcem a ne rozumem, např. mělo by se jmenovat po babičce, udělalo by jí to radost. Pokud dojde mezi partnery k rozepři, že manžel chce, aby se dítě jmenovalo takto, a matka zastává jiné stanovisko, mělo by se dítě jmenovat jménem, které vybrala matka. Dítě celých devět měsíců bylo v kontaktu s matkou, a tak je více vázáno na její vibrace než na vibrace partnera.

***

Takže podívejte se, co vám přináší vaše jméno za učení, a sledujte život se situacemi, které vám přináší, a díky nim učí. 

Když jsem se narodila, pojmenovali mě po otci Vladimíra, za týden mě přejmenovali na Zdeňku dle bratrance Zdeňka. Já sama jsem celý život měla v oblibě jméno Ester. Když se podívám na tato jména, co mi říkají, zjistím toto:

23. 5. Vladimíra – Vladimír - Muž tohoto jména bude zručný v ručních pracích a nebude se bát dát druhým tolik lásky, až je tím bude doslova omezovat. Má se naučit nechat druhé jít jejich vlastní cestou a nebát se o ně. Z jeho strachu o druhé si zbytečně přivodí nesnáze.

Cíl duše: Nebojím se o sebe ani o druhé, důvěřuji sobě i jim.

07_cervenec2 Toto jméno by mi přineslo do života strach o druhé, s čímž jsem se také potýkala. Teprve nyní mi dochází, že mě pojmenovali po otci Vladimírovi a nyní mám vedle sebe partnera Vladimíra. Všichni hledáme víru, kterou jsme ztratili v dávných dobách a všichni hledáme opět spojení s otcem Bohem. Mylně se však chceme spojit se svým otcem, a když to není možné, hledáme spojení s partnerem, který nám má nahradit otce. Má nám dát vše, co jsme od otce dostávali a vše, co nám u něho chybělo. Teprve, když se spojíme s otcem Bohem, dostáváme vše a už nic od partnera nežádáme. Vše jsme našli v sobě tím, že jsme se znovu napojili na otce boha. Kruh se uzavírá a já mám po svém boku partnera Vladimíra, pomyslného otce, kterého jsem v tomto životě moc postrádala. Paradoxem je, že můj partner je mým dědečkem. V minulém životě byl otcem mé matky. Takže také není náhoda, že se moje maminka s mým partnerem sešla v tomto životě a zpočátku na něm stále viděla nějaké chyby. Z jejího vyprávění vím, že svému tatínkovi hodně pomáhala a nyní se toho dožadovala na mém partnerovi (chtěla službu vrátit). Vidíte, neznáme svůj původ, ale nic není zadarmo. Když pomáháme, domáháme se protislužby. 

Svého otce Vladimíra jsem poprvé viděla ve svých 40 letech, když jsem se rozhodla ho vyhledat. Do této doby mě stále zužovala myšlenka na něho. Proč o mě neprojevil zájem, vždyť jsem jeho dcera, co je to za člověka, který nechce vidět své dítě. Když jsem se s ním tehdy sešla, zjistila jsem, že velký podíl na tom nese i moje matka. Rozešla se s ním a už ho nechtěla vidět. Nesla si v sobě ublížení a často jsem slyšela: „Ty jsi jako on.“ To mě vždy zasáhlo. Ani nechtěla, abych ho vyhledala. Jsem ráda, že jsem to učinila, mám klid na duši. Kdybych ho nevyhledala, umírala bych jednou s myšlenkou, že mě to mrzí. Člověk by měl udělat vše, co cítí, aby odcházel ze života v klidu a míru se sebou. Vše, co chtěl učinit, učinil. Když jsem na sobě začala pracovat, věděla jsem, že musím svého biologického otce vyhledat, abych mohla jít dál. Ale už tehdy jsem začala hledat svůj původ, svého otce Boha. Když jsem se napojila na otce Boha, přestala existovat bolest z nezájmu otce pozemského, strach ze ztráty otčíma a strach z odchodu partnera. Mám v sobě skutečného otce a ten mi dává vše, co potřebuji, už není proč se na někoho zde poutat, vše se odehrává ve skutečné vesmírné rodině, odkud ke mně proudí tolik lásky, kolik mi tu nikdo dát nemůže. 

Můj otčím, který mě vychovával od narození, byl mojí nenaplněnou láskou z Egypta a já všechny životy vše dělala s myšlenkou na něho. Ztratila jsem se, odchýlila od skutečného Boha. V tomto životě, když mi otčím zemřel, udělala jsem si rodinné konstelace a v nich jsem zjistila, že mám tak silné napojení na svého otčíma, že jsem bez něho nechtěla žít. Musela jsem si vybrat život, nebo smrt a já si vybrala život. Když jsem si vybrala život, můj biologický otec poděkoval mému otčímovi za moji výchovu. Zrovna tak o mnoho let déle v rodinné konstelaci poděkoval můj duchovní partner osudovému partnerovi, že mě pro něho připravil. Vidíte, jak všechny duše nám pomáhají dojít zpět k otci Bohu? Je to dojemné a nezbývá než milovat vše, co k nám přichází. Vše má určitý význam.

***

Poslové jara Vždy se mi líbilo jméno Ester a Lada. Co by mi tato jména přinesla.

19. 12. Ester - Žena, která je nositelkou tohoto jména, bude vychována v přísných mravech a ty bude uplatňovat ve svém životě. Je dobré se trochu uvolnit a nechat průchod věcem a životu, aby se zbytečně nesvazovala konvencemi

Cíl duše: Chovám se uvolněně, nenechávám se ničím a nikým svazovat.

Maminka nám se sestrou vždy říkala: „Já jsem s vámi mohla jít kamkoliv. Já jsem se za vás nemusela stydět. Vy jste mě poslouchaly. Jak jsem vás oblékla, tak jste byly, neumazaly jste se. A kam jsem vás dala, tam jste byly. Vidíte, jak přísné mravy z minulých životů jsem si nesla do tohoto života, a proto se mi jméno Ester vždy líbilo. Neslo si moji minulost.

***

7. 8. Lada - Zvláštní žena se sklonem pro umění. Nerada se potýká s nedorozuměním a má raději klid a pohodu. Nechce mít okolo sebe boj a tak se raději občas ubírá smírčí cestou. Má se naučit neupínat svoji mysl zbytečně ke klidu, ale také dávat do života více aktivity, když je zapotřebí.

Cíl duše: Umím se vypořádat se vším, když je to zapotřebí, umím vyjít i ze svého klidu a jít do boje.

Ano, neměla jsem ráda konflikty. Považovala jsem je za něco, co k životu nepatří. Chtěla jsem se všemi žít klid, lásku a harmonii a raději jsem ustoupila z boje, než jít bojovat.

***

Jméno, které mi dali rodiče, a které nosím.

23. 6. Zdeňka - Žena, která si je vědoma svého života a jde si za tím, co chce. Občas se ještě bojí následků svých činů, ale pokud obstojí a nebude se bát, bude si stále jistěji razit cestu životem a život jí nebude tak přítěží jako dosud, ale bude jí radostí. Má se naučit stát si za svými názory a netrápit se názory druhých. 

Cíl duše: Vím, co chci a umím si to prosadit.

Moje jméno mi dává sílu se poprat se životem a díky tomu zesílit. Mám ráda své jméno a vděčím mu za pomoc v situacích, které mi přicházejí do života. Díky těmto vibracím se můžu měnit a jít si svojí cestou. Už se nemusím nechávat spoutávat druhými (Ester), už se nemusím vyhýbat konfliktům (Lada), už nemusím hledat spojení s druhým (Vladimíra).  

Zkuste si stejným způsobem udělat svůj vlastní rozbor.

***

Růže Ke jménu jsem přiřadila i cíl duše, který vám napoví, kam vaše duše směřuje. Je dobré mít na zřeteli svůj cíl. 

Každý rok na den vašeho svátku si můžete knihu otevřít s otázkou: Co bude pro mě důležité v tomto roce řešit? A stránka napravo, kde otevřete, vám řekne, na co je třeba se zaměřit v následujícím roce od svátku do dalšího svátku. Součástí poselství je i mantra, kterou si můžete říkat 3× za sebou denně po dobu 3 měsíců nepřetržitě a ona vám bude pomáhat v novém nasměrování. 

Vaše buňky jsou živé, a pokud jim nabídnete jiný program, začnou se řídit novými informacemi a měnit vám život. Nejhorší je v životě stát na místě, aby člověk náhodou nezakopnul, někam nespadnul, a tak člověk stojí a čeká na někoho, kdo mu pomůže a může strávit celý život v čekárně. Změnami se přestávám bát života a jdu s chutí do nového a těším se na to, co mi nové přinese. Hýbu se a moje tělo i mysl se uzdravuje, protože sílí. 

***

Pokud vám někdy bude smutno a nebudete vědět, jak dál, můžete si tuto knihu také jen tak otevřít s prosbou o pomoc, a opět na pravé straně naleznete informace, které s vámi budou rezonovat, a vy díky nim najdete cestu dál.  Každá rezonance v nás probouzí další skryté potenciály a něco, co máme, jen jsme na to zapomněli, že to máme. Každá energie všeho má vliv na vaše zdraví, sílu a zrání duše. Uvědomujte si energii ve všem a staňte se energií, která se bude umět přátelit s energie všeho ve svém okolí.

04_duben2 Ukázka z channelingových poselství v knize:

Duše si má uvědomit:

Mám problém v tom, že se nechci pustit do ničeho nového, protože se toho bojím, ale abych měla radost z toho, co dělám, je zapotřebí se pustit do nových věcí.

Pomohlo by jí být více se sebou a nezaobírat se tím, co tomu řeknou ostatní. Stále ještě dá na názor druhých a neumí být tím pádem sama se sebou. Stále hledá rady od druhých a nehledá sama v sobě. Její problém souvisí s tím, že se snaží naplnit přání druhých a nedělá to, co by chtěla skutečně sama pro sebe. 

Mantra

Jsem si jistá tím, co chci a nebojím se toho. Jdu do neznámých věcí, a i kdyby se mi to nepovedlo, nic se neděje. Už vím, že moje radost roste z toho, že se odnaučuji být závislá na názoru druhých a dávám do života svůj vlastní názor na vše. 

***

Duše si má uvědomit:

Tato duše nyní řeší více vztahů, neví co dál, protože jí připadá, že si potřebuje udělat pořádek v sobě a nenachází k tomu odvahu. Stále by se chtěla na někoho vázat a přitom cítí, že její cesta je již jiná. Není třeba se vázat, je třeba jít dál svojí cestou. Chtěla by ven z tohoto vztahu, ale brání se tím, že je zde spokojená a že jí zde nic nechybí. Ale chybí jí důvěra, cítí, že nemá svobodu, chtěla by více svobody, a proto by se chtěla porozhlédnout jinde. Je třeba se neptat, který vztah je pro mě vhodný, ale je třeba žít vztahy, které jsou pro mě vhodné. 

Mantra

Jsem spokojená s vývojem věcí a nebráním se změnám. Věřím si a jdu si svojí cestou, nebráním ostatním v jejich cestě a všichni společně si naplňujeme svoje životní poslání. Každý den cítím více a více energie a cítím se vitálnější a svobodnější ve všem co dělám. Cítím se dobře a důvěřuji tomu, co dělám. 

***

Duše si má uvědomit:

Duše by měla pochopit, že nyní nastává doba, kdy se má naučit více dbát na sebe a méně na ostatní. Stále se snaží druhým vycházet vstříc v jejich potřebách a sama se neuvědomuje, že se jí hroutí vztahy v práci a že by je měla chránit. Je třeba chránit své vztahy a vztahy druhých nechat jim. Stále se zaobírá otázkou vztahu s partnerem místo toho, aby se začala zaobírat svým místem ve společnosti. Nastal čas na změnu a ona by se měla poohlédnout po zaměstnání, které jí bude dávat pevnější finance, její finance se jí nyní budou úžit a ona by se měla naučit s nimi zacházet. Stále ještě rozhazuje ve prospěch druhých. 

10_rijen2Mantra

Jsem stále více spokojená se svým životem, už se nebojím jít vlastní cestou a dávám všem prostor k tvoření. Ostatní mě následují a já vím, že moje cesta je správná. Netrápím se vztahy s druhými, ale snažím si dát do pořádku vlastní vazby na ostatní. Už vím, že to můžu sama a nemusím se stále ptát druhých, zda se jim to líbí či ne. Dovoluji si být sama sebou 

a být osobností pro ostatní.

***

Přeji vám mnoho příjemných chvil strávených s touto knihou a mnoho modrostí, které díky ní můžete načerpat. Ale pozor, kniha slouží jen vám k vašemu užitku, a ne k posuzování druhých dle jmen. Pokud nepochopíte své učení, nebude vám nic platná teorie o jménech druhých. Váš život pramení z vás a ne z druhých. Ti druzí jsou jen kulisami vašeho života a hrají vám divadlo k vašemu pochopení. Takže se vždy snažte chápat sebe a ne druhé. Pak naleznete sebe i druhé ve společném víru života.

S láskou Zdenka Blechová

Knihu můžete koupit ZDE.

zpět