Karty Panny Marie - obsah a ukázka

04-stradani

05-pokaniJak s kartami pracovat

Každý měsíc si po zamíchání karet, vytáhněte z balíčku jednu kartu. Kartu mějte celý měsíc blízko sebe, můžete ji mít na nočním stolku nebo pracovním stole atd. Najděte si příslušnou Pannu Marii a přečtěte si, co vám Panna Maria vzkazuje. Pak si položte levou ruku dlaní na srdce, zavřete si oči a položte si postupně všechny 4 otázky, které se vztahují k příslušné Panně  Marii. Naučte se vnímat prvotní informaci. Vždy vám nějaká odpověď nebo slovo přijde. Nepřemýšlejte, necenzurujte, jen informaci přijměte. Takto se ptejte na tyto 4 otázky svého srdce stejným způsobem každý den. Nejlépe ve stejný čas. Každý den si odpovědi pečlivě zaznamenejte. Toto provádějte pravidelně každý den po dobu celého měsíce. Je důležité dodržet pravidelnost, nevynechat ani jeden den. Jedná se o program, který nepravidelností ztrácí smysl. Po měsíci si přečtěte všechny odpovědi na jednotlivé otázky. Pokud jste ke cvičení přistupovali zodpovědně, budete překvapeni odpověďmi. Učíte se cítit srdcem a při pravidelném tréninku naleznete pravdu v posledních 5 dnech v daném měsíci, kdy provádíte cvičení. Když si přečtete odpovědi prvních 5 dnů a posledních 5 dnů v daném měsíci, zjistíte, že se podstatně liší. Na počátku budou rozumové odpovědi a na konci budou odpovědi srdce, citu.

Takto se můžete neustále zdokonalovat ve svém cítění. Bude vám to kladně ovlivňovat život. Budete si věřit v tom, co cítíte a budete to nevědomky dávat do svého života.

* * * * * *

Karty obsahují 24 karet + brožurku, karty zasíláme na dobírku, cena 390,- Kč

Ukázka z karet

P. Maria milosrdenství

1) Panna Maria milosrdenství

Dává ti sílu zvládnout posvátnou úctu k sobě a k ostatním. Stále ulpíváš na pocitech viny a bojíš se přijmout svoji odpovědnost za sebe. Panna Maria tě nabádá k ostražitosti a k touze nebát se následků svých činů. Čím více budeš ve spojení s touto kartou, tím více se budeš cítit v bezpečí a nebudeš se bát toho, co se děje. Ona dobře ví, co tě trápí a pomůže ti překonat nástrahy života. Je dobré v této době zůstávat sám se sebou a zpytovat své svědomí. Co pro sebe můžu ještě více udělat, abych se cítila dobře? Ulpíváš na představách a bojíš se přijmout odpovědnost. Buď přímá k ostatním a neboj se odpovědí, které od nich uslyšíš.

-

Otázky srdce:   Co mě trápí?
                           Co s tím můžu dělat?
                           Čeho se bojím?
                           Co si nalhávám?

* * *

P. Maria svazování druhých

13) Panna Maria svazování druhých

Nechtěně svazuješ ostatní a nedáváš jim volbu a svobodu. Bojíš se, že o ně přijdeš. Ale nestává se ti, že o ně právě přicházíš proto, že jim toto nedopřeješ. Popusť uzdu a nech každou duši dělat to, co chce a nebraň jí. Ona nejlépe ví, co je pro ni důležité a prospěšné. Snaž se stranit úsudků a touhy ovládat druhé. To ti nepřísluší. Vesmír hlídá kroky každého z nás a ty nemusíš hlídat ostatní, je o ně postaráno. Zkus si promítnout sama sebe v situaci druhého. Také by se ti nelíbilo, kdyby ti někdo stále zasahoval do života. Nebuď konzervativní, opusť staré kódy chování a buď nad věcí. Neboj se špatné cesty, každá duše jde tou nejlepší cestou ke svému cíli. Začni se starat o své kroky a kroky ostatních ponech jim.

Otázky srdce:    Proč ostatním bráním prožívat život jak chtějí?
                           Jak mám žít svobodu?
                           Jak se mám učit vnímat své pocity?
                           Proč se o ostatní bojím?

* * *

P. Maria strachu

21) Panna Maria strachu

Tato Panna Maria ti přináší zprávu: Už se nemusíš bát, už jsi dospělá. Už nejsi malé dítě. Máš velkou sílu vše zvládnout a nepotřebuješ k tomu již vedení dospělých. Gratulujeme ti k dospělosti, zvládla jsi tuto zkoušku a už se nemusíš bát jít světem v doprovodu andělů. Už víš co chceš a není třeba se bát to dělat. Nedívej se okolo sebe, co tomu řeknou druzí nebo se staneš zase malým dítětem. Jdi bez bázně a strachu tam, kam tě velí tvé srdce, je o tebe postaráno a vše se děje dle tvého plánu duše. Tvé srdce ti určuje směr a ty ho poslouchej a nedej na rady. Jdi svojí cestou i za cenu toho, že na ní někoho ztratíš. Někdy je třeba něco opustit, ale neboj se přijdou lepší zítřky, které přinesou laskavější nabídky a možnosti. Když se budeš bát něco odhodit, ztratit, budeš se stále držet věcí a lidí, kteří již splnili svoji povinnost a už ti nemají co dát. Budeš stát na místě a nebudeš se rozvíjet. Budeš stále malým dítětem. Dobře rozmysli co chceš, jestli být malým dítětem či dospělou ženou.

Otázky srdce:    Chci být malým dítětem či dospělou ženou?
                            Co mám pro to udělat, abych byla dospělou?
                            Co je třeba opustit, abych přijala odpovědnost za sebe?
                            Co chci opravdu já?

zpět