Jakým směrem se bude ubírat sexualita?

Jakým směrem se budou ubírat partnerské vztahy a sexualita?

Ve vztazích začíná mizet role muže a ženy. Obě pohlaví si tím budou více rovny a tím se dostáváme stále více k duchovnějším vztahům, ve kterých už sexualita nebude tak důležitá, protože vše bude probíhat na bázi propojení myslí, což bude intenzivnější prožitek než krátkodobé spojení těl.

zpět