CD Zasvěcení do duchovních pravd

*******************************************

Cd_zasveceniHudba: Stanislav Šteif mladší

Meditace: Zdenka Blechová

Návrh obalu a grafická úprava: Vladimír Malovec

Na obalu se svolením autora použit obraz Mona Nina od Stanislava Šteifa ml.

*******************************************

Obsah CD

1. CD - meditace Zasvěcení do vesmírných pravd   48:23

2. CD - hudba Zasvěcení do vesmírných pravd

    1. Setkání s anděly

    2. Setkání s osudem

    3. Vesmírný svět

    4. Cesta ke stromu poznání

    5. Strom poznání

    6. Slunce

    7. Návrat

Celková délka: 48:23 


Chcete nahlédnout do své knihy osudu? Toto CD vám to umožní. Můžete se dozvědět, odkud pocházíte a co máte dáno do vínku pochopit.

Protože hudba je moc krásná, bude vám určitě příjemné jedno CD k poslechu kdykoliv a kdekoliv a druhé CD k meditaci k nacházení vašich vlastních vnitřních pravd.

Ať je vám toto CD k užitku a naleznete díky němu svoji vnitřní pravdu.

S láskou Zdenka Blechová


Vznik této meditace

S autorem této hudby se znám již více než 10 let. Poznala jsem ho, když mu bylo 19 let a ukazoval mi své krásné obrazy, které maluje od dětství. Dnes, tj. v roce 2013, je mu 31 let, ale mně se zdá, že nestárne, naopak mládne. Celý svůj život žije pro svoji tvorbu. Před léty mi vytvořil portrét olejem. Zasadil moji tvář do vod oceánů a nebes. Už tehdy jsem cítila: „Ano, tady jsem doma.“ Tento obraz visí v naší meditační místnosti Čajovny Relax.

Zdenka-ve-vodach Bylo pro mě celá léta překvapením, jak jsme se se Stanislavem doplňovali. Když mi ukazoval na začátku našeho přátelství různé své malby postav z Vesmíru, cítila jsem, že je znám. Když mě jednou pozval na návštěvu a čekal na mě jeho nový velký obraz, na kterém znázornil putování lidí za poznáním, rozplakala jsem se. Den předtím jsem totiž tento obraz viděla ve svém snu a nyní ho můžu vidět naživo. Už před léty mi nabídl výmalbu anděla na posuvné dveře, které dělí meditační místnost od čajovny. Opět spojení, které stále více chápu. Dostala jsem od něho obraz „Dívka z perel“ a také vím, že tuto dívku znám. Když jsem se po několika letech podívala na jeho webové stránky, byla jsem překvapená: „On skládá hudbu!“ Jeho skladby nesly název: Mezi hvězdami, Orion atd. V té době jsem i já tvořila u mě v Antických lázních hvězdné nebe s Orionem a hvězdami. Napsala jsem mu a pochválila mu jeho hudbu, protože mi byla blízká.

Na to mi Stanislav napsal: „Dal jsem se do komponování hudby. Dělám jak relaxační hudbu, tak i vážnější a i španělské kytary, jazzové nástroje atd. Mám rozdělanou symfonii, asi zatím okolo 40 minut. Mám z toho sám radost, protože najednou jako by to spadlo odněkud. Prý se tomu říká transcendentální přenos. Je to o okamžité fantazii, něco podobného jako Vaše automatické písmo, jakoby to šlo samo, ale jsou v tom také určité zákonitosti hry na klávesové nástroje. Nikdy jsem nikam do žádné hudební školy nechodil a nikdo mě na klavír nebo klávesy neradil, neučil. Tak nevím, asi jsem přiletěl z nějakého souhvězdí.“

Klavesy Stanislava jsem navštívila a celé odpoledne naslouchala jeho preludování. Měli jsme mnoho společného odtud, odkud jsme přiletěli a já plakala při jeho hudbě dojetím. Stanislav říká: „Najednou jsem slyšel tuto smyčku a musel jsem si ji zapsat, i když jsem měl zrovna kamaráda na návštěvě. Jinak bych o ni přišel.“ Měl na mysli hudební nápad, který se zrovna zrodil v jeho mysli. Znám to sama ze svého písma. Když přijde informace, myšlenka a já ji nezapíši hned, uletí a už v této podobě nepřijde. Jakmile jsem slyšela jeho hudební smyčku, na kterou navázal svoji hudbu, znovu jsem se rozplakala. Řekla jsem: „Já si k vám chodím poplakat.“ Ale plakala jsem radostí a dojetím. Já přece tu hudební smyčku odněkud znám! I takto se nám odkrývá náš původ v životě a my si stále více uvědomujeme svoji minulost.

Tato meditace vznikla na základě mého požadavku na hudbu pro dýchací techniky. Jakmile jsem se však zaposlouchala do této hudby, hned se mi před očima odkryl celý příběh a já jasně viděla to, odkud pocházím. Celá tato meditace mi přišla během prvního poslechu této hudby, aniž bych ji předtím někdy slyšela.

Díky této hudbě se můžete přenést do světů vám vnitřně známých a navázat na své vnitřní pravdy. Nechci vás v meditaci příliš ovlivňovat, a proto vás vedu jen v osnově. Každému se bude objevovat jeho svět, odkud přichází, a že ve Vesmíru těch světů je. Každý uvidí jinou přírodu, jiné barvy. Stačí navázat kontakt se svým podvědomím a vy se můžete přenést zpět do světů, odkud pocházíte a díky tomu pochopit, proč jste tu na Zemi, co tu vlastně hledáte.

Protože hudba je moc krásná, bude vám určitě příjemné jedno CD k poslechu kdykoliv a kdekoliv a druhé CD k meditaci k nacházení vašich vlastních vnitřních pravd.

Ať je vám toto CD k užitku a naleznete díky němu svoji vnitřní pravdu.

S láskou Zdenka Blechová

Obsah meditace

Holcicka 1)      Setkání s anděly

Spím a ve snu ke mně přicházejí andělé. Berou mě za ruce a letí se mnou do nebes.

2)      Setkání s osudem

Andělé mě oblékají do bílého roucha a vedou k oltáři. Chtějí mě zasvětit do vesmírných pravd. Na oltáři leží moje kniha osudu. Andělé otevírají moji knihu a já z ní čtu, co mám dáno do vínku pochopit.

3)      Vesmírný svět

Andělé mě vedou do zahrady a já poznávám celý vesmírný svět. Oceány vod, říši zvířat, elfů, víl a dalších bytostí. Vše je v dokonalé symbióze a harmonii.

4)      Cesta ke stromu poznání

Brouzdám se loukou posetou plných modrých zvonků. Celá příroda je se mnou. Našlapuji zvolna a pomalu kráčím ke stromu poznání.

5)      Strom poznání

Došla jsem ke stromu poznání. Pod stromem leží lidé, kteří ke stromu došli již přede mnou. Jsou plní lásky a spokojenosti sami se sebou. Poznávám mezi nimi své přátele, ale oni mě nevnímají. Anděl mi říká: „ A teď je na tobě, abys k tomuto stromu došla i ty.“ Pozoruji tento strom a objímám ho ve své mysli. Snažím se zapamatovat si každý jeho detail.

6)      Slunce

Lidé, kteří leží pod stromem, se zvedají. Chytají mě za ruce a vedou mě ke slunci. Před námi na obzoru vystupuje temně rudé slunce. Slunce rozjasňuje naše tváře. Všichni se díváme do centrálního slunečního zdroje. Cítím pokoru, klid a sounáležitost s těmito lidmi. Není třeba slov, dokážeme být v tichu, spojeni se vším okolo nás. Ano, sem se chci dostat. Už vím, kam jdu. Je to má velká touha, která mi dává sílu jít dál. Vychutnávám si tento okamžik.

Kniha 7)      Návrat

Andělé mě svlékají z bílého roucha a oblékají do mého původního šatu. Říkají: „Bílé roucho si musíš zasloužit. Je dáno každému, kdo je čistý. Když už víš, kam jdeš, tvá cesta bude snazší. Těšíme se, až spočineš mezi námi. Zatím se opatruj a nezapomínej na vesmírné pravdy, které tě spolehlivě dovedou k nám. Jsme s tebou.“ Andělé mě berou za ruce a snášejí se se mnou z nebes na zem.

Jsem opět na pevné zemi, mávám andělům, kteří se mi vzdalují, a ve své mysli objímám celý vesmír. Už vím, že jsem a celý vesmír je se mnou. Nacházím klid a mír ve své duši.

Zvuková ukázka zde

 
Video ukázka na Youtube ZDE.
CD můžete zakoupit v e-shopu Zdenky Blechové s 10% slevou ZDE.

zpět