Časopis č. 64/2019

Mys_64_ob

Mysteria tajemna č. 64

Časopis Zdenky Blechové o channelingu, budoucnosti,

poznání věcí okolo nás s návodem na změnu myšlení

Září 2019

Cena 39 Kč

Obsah:

Jak přežít v partnerském vztahu - ukázka z připravované knihy

Img_5504    

 Ano 

Všichni máme nějaké představy o životě, ale měli bychom mít představy jen o svém životě, a ne o životě druhých. Je zapotřebí se zbavit posuzování toho, kdo co žije a co by měl žít, a žít to, co já chci, a nenechat si od druhých říkat, co bych měl/a žít. Je to stálý nešvar, který žijeme věky a díky tomu, nikdo nežijeme to, co máme dáno do vínku a žijeme to, co po nás chtějí druzí. Vždyť každá duše sem na Zemi přišla se svými plány a představami, které pak nemůže díky druhým naplnit. Čím méně se budete zaobírat druhými a více sebou, tím více budete v sobě objevovat skrytý potenciál, který se hlásí o svá práva. A tak je třeba nikoho nezachraňovat a snažit se zachránit sám sebe pro své představy a plány. 

Ať se vám to stále lépe daří. 

S láskou 

Zdenka Blechová

Prolog

Večer při procházce z města domů procházíme s partnerem okolo domu U slunce a já zavzpomínám: „Pamatuješ, jak nás zde spojil krystal?“ A hned v vzápětí mě napadne: „Navštívíme Jirku.“ Ten se stal na počátku našeho vztahu ústřední postavou. Vejdeme do domu a zvoníme na našeho známého. Po chvíli se otevřou dveře a já po jedenácti letech opět vidím Jirku. Pozval nás dál a povídali jsme si. Sděluji mu: „Víš, já ti vlastně přišla poděkovat za to, že nás u tebe spojil krystal.“ Má sbírku krystalů a já k němu chodila vnímat jejich krásu a energii. Jednou za mnou přišel Vláďa, položili jsme ruce na velký krystal křišťálu společně, každý z jedné strany, a mohli v tomto okamžiku pobýt věčnost, jak nám to bylo příjemné. Tehdy Jirka za námi přišel a povídá: „Taky byste si mohli začít tykat.“ Do té doby za mnou chodil Vláďa do poradny. A tak jsme si začali tykat, na sebe zvykat a začali se vídat stále častěji, až jsme spolu začali žít. A už je to jedenáct let a je to stále hezčí. Krystal křišťálu jsme sice už u Jirky nenašli, ale vděčnost tomuto místu za náš vztah zůstala.

* * *

V knize se s vámi chci podělit o to, jak jsem se v partnerském vztahu dopracovala ke spokojenosti a třeba na různých příhodách objevíte i něco ze svého života a dostanete návod na to, jak to změnit. Oprášila jsem staré zápisky a rozhodla je vydat pro poučení všech, protože všichni jdeme stejnou cestou ke štěstí, které nakonec nalezneme jinde, než ho hledáme.

* * *

I mně bylo občas smutno, když přišlo učení, ale smutek nás mění k lepšímu. Kdyby nebylo smutku, nebylo by našeho růstu. Smutek přichází vždy, když se někdo dotkne našeho srdce. Díky tomu můžou přijít změny. Všichni toužíme po dotycích, ale ty nejsilnější projevy lásky jsou v dotycích srdcí. Když se někdo dotkne vašeho srdce, buď přichází zloba, která nás nutí přehodnotit situaci a buď přehodnotím a udělám změnu, nebo nechci přehodnotit a emoce zůstanou v srdci. Slzy také přichází, když se někdo dotkne našeho srdce. Pokud je cítím jako lítost, ještě se nechci učit a lituji se, pokud je cítím jako vděčnost, uvědomuji si dotyky lásky.

* * *

A tak člověk, který mě nejvíce rozčiluje, mně přináší nejvíce do života. Nutí mě ke změně, a tudíž k růstu. Važte si každé situace, která vás rozčiluje a dělejte díky ní změny. Každá změna urychlí váš růst ke spokojenosti.

* * *

Co jste vy, byla jsem i já a díky učení můžete žít to, co já.

* * *

zpět