Časopis č. 61/2018

Mys_61 

Mysteria tajemna č. 61

Časopis Zdenky Blechové o channelingu, budoucnosti,

poznání věcí okolo nás s návodem na změnu myšlení

Prosinec 2018

Cena 39 Kč

Obsah:

Předpověď channelingem na rok 2019

Ukázka z knihy Srdce stoupá vzhůru

Muž vybírá dárek k Vánocům: „Máte něco levného, užitečného a hezkého?“

„Třeba tady kapesníčky,“ ukazuje ochotně prodavačka, „pro koho to máte?“

„Pro manželku.“

„Tak to bude určitě překvapená.“

„To jo,“ souhlasí ženáč, „ona myslí, že dostane pod stromeček kožich!“

* * * *

„Pane Bože, co je pro tebe tisíc let?“ „Chvilička.“ „A co je, Bože, pro tebe tisíc dolarů?“ „Penízek.“ „V tom případě tě, Bože, žádám aby si mi dal několik penízků.“ „Jistě, počkej chviličku.“

* * * *

Tatínek mi na Vánoce nasliboval hory, doly.“

„A splnil ti přání?“

„Ano, koupil mi atlas hor…“

 EDITORIAL 

Channelingové sdělení přijato 13. 10. 2018 ve 20.16 hod. 

Ano 

Sulovskeskaly-011 Je třeba stále více vnímat sebe jako součást vesmírné rodiny a vzdalovat se ze současné rodiny bytí, protože lidé, kteří už toto pochopili, můžou žít dole svoji rodinu i nahoře svoji rodinu. Už neposuzují a žijí v lásce jak nahoře, tak dole. Už ví, že láska vesmírná překračuje vše a že díky ní se nemusí bát žít lásku v jakékoliv podobě. Můžou milovat sebe, druhé, zvířata, rostliny a cokoliv jiné. Ke všemu nachází vřelý vztah, který už neovlivňuje lidské smýšlení, ale lidské chápání. Lidské chápání se stále více dostává do vesmírných zákonů a srdce lidí stále více žije nahoře skrze vesmírné zákony. Dolů se pak dostávají pouze skutky za činy. Je třeba žít tím, že se naučíte ctít hodnoty své i všeho kolem sebe. Nesnáze musí být, díky nim se učíte chápat možnosti vašeho bytí. Někdo rád pochopí skrze ně nové cesty, někdo zůstane stát na cestě, někdo se na ní ztratí, protože si přestane věřit a ocitne se v rukách druhého. Je třeba stát pevně ve svých předsevzetích a neuhýbat, je třeba se nebát přijmout odpovědnost za svůj život a díky tomu tvořit a žít pro sebe, abych mohl žít pro druhé. Je třeba se naučit sdílet vše ve své mysli, abych mohl sdílet s druhými. Když se snažíte rozumět tomu, co se děje okolo vás, nemůžete vidět skutečnou podstatu všeho, protože se stále snažíte vcítit do druhých místo toho, abyste se naučili vcítit do sebe a skrze cítění se uměli dotýkat nejen svého srdce, ale i srdce druhých. Srdce druhých se dá změkčit a naučit lásce skrze srdce vaše. Když se vaše srdce nebude bát dotýkat srdcí druhých, bude se cítit svobodně, volně, ale zároveň zodpovědně. Ví, že tvoří s druhými nový svět plný lásky a porozumění a že už není čas na faleš, nenávist a zvraty v lásce. Láska se bude dostávat do vašeho podvědomí ve stále větší čistotě a už budete umět rozeznávat, co je pravda a co lež. Už se nebudete muset bát, co o vás řeknou druzí a čím je naštvete. Budete vědět, že čin srdce neuškodí, ale uzdraví. A tak vám na vaší další cestě přejeme hodně lásky v srdci, aby vaše srdce bylo čisté a mohlo stoupat vzhůru. Jsme s vámi a vy s námi. Na to nezapomínejte. 

S láskou a s anděly Zdenka Blechová


Předpověď na rok 2019 najdete na této stránce - ZDE

Ukázka z knihy Srdce stoupá vzhůru

Prolog

Channelingové sdělení:

Jaký význam má srdce? Myslím, že to není jen pumpa.

Ano

Srdce slouží vaší vibrační hladině jako cenzor pro rozpoznání toho, co je pro vás dobré a co vám škodí. Pokud je člověk citlivý ve svém srdci, lépe si poradí se situacemi než člověk, který si hlídá jen rozum. Je třeba se na věci a vše okolo sebe dívat vnitřním zrakem. Tam je srdce, pocity a hněv či lítost, a to vše dávat druhým najevo. Pokud se díváte jen logicky hlavou, co se to stalo a nesnažíte se nacítit, jak se cítíte uvnitř sebe, nic vám daná situace nedá, ani neřekne. City jsou správci rozumu a skrze ně nacházíte i rozum.

Jak se dají zvýšit vibrace?

Ano

Vibrace se dají zvýšit pokojem v duši, a ten se hledá o samotě. Mnoho lidí se bojí být samo, ale právě v samotě nachází klid a jistotu. V kontaktu s druhými toto většinou ztrácíte.

* * *

Když povíte: „Já jsem do něj dala srdce“, je to něco jiného, než když řeknete: „Já jsem otevřela srdce“.

Asi týden před odjezdem do Řecka mi přišlo níže uvedené poselství. To jsem ještě netušila, jak hlubokými poznatky mě obohatí moje dovolená. Partner mi občas říká: „Ty nemáš nic zadarmo. Ty nejezdíš na dovolenou, ale na stáž.“ A má pravdu, vždy si hodně odžiji v prostředí, ve kterém se nacházím, a díky tomu stoupám vzhůru.

Channelingové poselství ze srpna 2018:

Ano

Stále více se posouváte vzhůru ve svém myšlení, a tím sílí vaše vědomí. Není to snad proto, že jste tu stále více pospolu, ale proto, že si uvědomujete svoji sounáležitost s druhými a už se nesnažíte škodit, ale snažíte se být jen tím, čím jste. Už jste pochopili, že není třeba usilovat o přízeň druhých, ale že si můžete více všímat toho, že ji nacházíte na každém kroku ve svém životě, když myslíte v rámci pozitivních zákonů. Když se stále nad vším pozastavujete a soudíte, vše ve vás vytváří nesoulad a vy se pak dostáváte do sporu mezi sebou a druhými. Je třeba abyste byli stále více obezřetní ve svých myšlenkách a činech, abyste si mohli vytvářet budoucnost s druhými v rámci vesmírných zákonů, které všem odměřují dle jejich zásluh. Vždy dostáváte to, co si zasloužíte. A tak se snažte mít stále více zásluh na tom, aby se vám dařilo dobře.

Úvod

Tato kniha vznikla během srpna 2018 na mé dovolené v Řecku. Chci vám ukázat, jak se uzdravuje srdce. Jak jeden náraz do srdce spouští další a další informace, souběhy životů, ladí naši mysl z jednoho postoje, který jsme zastávali v minulosti, do nového postoje, který se rodí z bolesti v duši. Bolest nás nutí hledat léky a sebezpytováním se nejlépe můžeme vyléčit. Smutek nás ladí do samoty a v té můžeme lépe sebezpytovat. Najdeme si čas na sebe a můžeme udělat velký kus práce na svém uvědomění. Když se uzdravíme v dané situaci pochopením, už nemusí další nárazy do srdce přicházet.

* * *

Pokud situaci jen obejdeme, musí časem přijít opět nový náraz, který nás kousek po kousku uzdravuje. Já se raději zabývám do hloubky daným nárazem, a tím se rychleji měním a rostu. Moudrost duše se rodí z bolesti a bolest přichází z poznání a poznání nás učí vidět věci jinak, než jsme dosud viděli. Když dojdeme k moudrosti v daném problému, není se už na koho zlobit, koho soudit, zůstává pak už jen klid a pochopení, které vede k neutrálu. Není radost ani smutek, je nulový stav, který se nestaví na žádnou stranu. Ale než k němu dojdeme, duše musí mnohokrát v sobě vše obrátit naruby, musí si dovolit i slzy, které jí pomáhají v uzdravení. Třeba pochopíte, jak je třeba na vše, co chci dokázat, co chci vytvořit a kam chci dojít, vynaložit hodně úsilí. Nic v životě nevznikne jen tak, v každém vytvořeném předmětu, v každé nabyté moudrosti je hodně práce, kterou byl člověk ochotný vynaložit.

* * *

Kniha vyjde v lednu 2019

zpět