Časopis č. 59/2018

Mys_59

Mysteria tajemna č. 59

Časopis Zdenky Blechové o channelingu, budoucnosti,

poznání věcí okolo nás s návodem na změnu myšlení

Červen 2018

Cena 39 Kč

Obsah: 

Poselství z knihy Osud ve svých rukách

Ukázka z knihy Tajemství života

Ukázka z knihy Partnerské vztahy

Ukázka z knihy Minulé životy

Ukázka z knihy Rodiče a děti

Ukázka z knihy Jak porozumět sobě a dětem

 Mys_59_2

Světlo

Vladimír Malovec

Krajina Sluncem se odívá,

vzduchem se nese krásný svit,

to Vesmír pomoc nám posílá,

energii mandal a světelných pyramid.

Kdo oči má k vidění,

tu krásu vnímá,

své ruce bezděčně k modlitbě vzpíná.

Duší svou přimkne se k Vesmíru,

vrací se Domů,

srdce pak chvěje se,

z radosti zpívá.

Otevřte srdce svá té Boží milosti,

ona vás uzdraví a zbaví starostí.

Blíží se sčítání, má dáti – dal,

Království nebeské Vesmír nám dal.

Kdo čistý šat bude mít,

vstoupí doň, v míru bude žít.

Začneme budovat novou éru,

Země zas vrátí se v nebeskou sféru.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Muž se baví s Bohem: „Bože, proč jsi udělal ženu tak krásnou?“ Bůh odpoví: „Abys ji miloval.“ „Ale Bože,“ ptá se muž, „proč jsi ji učinil tak hloupou?“ „Aby ona milovala tebe!“

Modlitba žen – Pane Bože, dej mi moudrost, abych pochopila muže, dej mi lásku, abych mu odpustila, dej mi trpělivost na jeho nálady, jenom mi, prosím tě nedávej sílu, nebo ho jednou zabiju!

EDITORIAL 

Milí přátelé, 

ráda bych toto číslo věnovala moudrosti, která vás může
provázet třeba i na dovolené. Vybrala jsem z některých svých knih poučení, o která se s vámi chci podělit. 

Moc vám děkuji za přízeň, přeji příjemné léto, hodně sluníčka všude, kde se budete nacházet, a hodně vnitřní radosti, ať vás může provázet spokojenost na každém kroku. 

S láskou 

Zdenka Blechová

* * * * *

Osud ve svých rukáchUkázka z knihy Osud ve svých rukách

Ani si neuvědomujeme, že osud držíme ve svých rukách a jen my ho můžeme ovlivňovat. Osud existuje jako karma – učení. A kdy pochopíme naše učení, záleží jen na nás. Nikdo nás nebude soudit a nikdo se na na nás nebude zlobit, že se neučíme. Ale třeba se nám už nebude líbit, jak žijeme a budeme chtít změnit svůj život. A tam nastává chvíle, kdy můžeme změnit svůj osud. Kniha vás provede osudem. 

Co je karma? 

Karma je vlastně naše učení. Vše, co je duchovní, je učení. Je to cesta návratu k duši, proto se říká „duchovní“. Náš osud je zpečetěn naší karmou – učením. Učení je o pochopení naší cesty, o rozhodování na naší cestě a o cíli naší cesty. Kdy se naučíme tato kritéria v životě používat, záleží jen na nás. A proto ve Vesmíru neexistuje čas, existuje jen pochopení. A kdy pochopíme a budeme se chtít učit, záleží jen na nás. Nikdo nás nebude kárat, že se neučíme. Stejně učení na nás bude stále více dotírat, až se budeme chtít učit a pochopit. Protože situace se nám budou stále zveličovat, abychom je už mohli chápat. 

Karma vzniká závislostí jedné osoby na druhé a není možno zodpovědět, jak dlouho trvá. Je to stav bytí, kdy vyhledáváme druhého skrze pochopení toho, že on není povinen nám dopřát to, co od něho žádáme, ale že my se musíme smířit s tím, že nemusí být vše dle nás. Je dobré se stavět ke karmě jako k učení nás obou. Je důležité pochopit, že každý má svoji cestu a my jen kráčíme vedle toho druhého. Pokud toto nechápeme a pořád na něm lpíme, a to stále více, tím více si s ním tvoříme pouto pro další životy a toto pouto se bude muset trhat nějakými situacemi, které nás oba povedou k poznání, že nikdo tu pro nikoho není a že vše je jen od toho, abychom se naučili vnímat svět jako pospolitost, a ne jako svět jeden pro druhého.

Tajemství života Ukázka z knihy Tajemství života

Když jsem měla hospodu a pracovala v ní jako servírka, byla jsem mnohokrát překvapena chováním štamgastů. Připadali mi neomalení, drzí a já si stále říkala: „Pane Bože, nevědí, co činí.” Neměla jsem ráda konflikty, a tak jsem raději mlčky trpěla jejich chování a omlouvala je v duchu. Přitom jejich duše se snažily mě naučit se ozvat, ale mé ego vzdorovalo: „To nemám zapotřebí se s nimi hádat. Jsem lepší.” Když se nechcete učit z životních situací, musí se tyto situace stále více opakovat ve vašem životě, až jednou pochopíte a postavíte se čelem k řešení. A tak se jednou stalo, když jsem roznášela pivo, že mě jeden host třepnul po zadnici. Čím déle se snažíte být v klidu, tím více se ve vás hromadí potlačená agresivita a pak stačí již málo, aby se projevila. A tak mi najednou ruka vyjela a já pánovi ubalila takovou facku, že mě ještě pálila ruka. Celá hospoda čekala, co se stane, protože tam hosté pro facku nešli daleko a rvačky byly na denním pořádku. I já se lekla, co jsem udělala. Ale za chvíli za mnou host přišel a omluvil se mi. Byla jsem překvapená, protože do té doby jsem si myslela, že musím s každým vycházet hezky, jak mě doma naučili, a najednou taková změna. 

Tehdy jsem už začínala s channelingem a večer při rozjímání o této situaci mi přišla tato sdělení. Byl to rychlý diktát, který jsem zaznamenala. Přišlo mi to podobné s jako Mojžíšem, který měl už chování lidí dost a odebral se do pouště, přemýšlet o životě a tam mu Bůh poslal informace, které zaznamenal na kamenných deskách. Možná že na tehdejší dobu dostal podobné rady jako já na dnešní dobu.

Partnerské vztahy Ukázka z knihy Partnerské vztahy aneb co očekává žena od muže a muž od ženy

Je to moje první kniha, kterou jsem začala psát v době, kdy jsem měla vztah s osudovým partnerem. Tehdy můj partner nebyl moc nadšený z toho, že píši tuto knihu a dokonce mi řekl: „Jestli tu knihu napíšeš, odejdu.” Jeho duše mě zkoušela v mé víře. Čemu nebo komu budu věrná? Věrná svým pocitům, že chci tu knihu dopsat i za cenu toho, že třeba partner odejde, nebo se o něj budu bát, uvěřím tomu, že to nemám psát, když si to nepřeje a budu nevěrná svému cítění? Když vás někdo od něčeho zrazuje nebo vám vnáší do záměru pochybnosti, vždy vás Vesmír prostřednictvím této duše zkouší, nakolik si věříte. Pokud obstojíte v dané zkoušce, vždy se záměr podaří a o nic nepřijdete. Pokud neobstojíte, k cíli nedojdete a ještě ztratíte sebe i druhé. Vírou v sebe mám sebe i druhé. Když si ovšem nevěřím, ztrácím se v druhých a druzí se mi ztrácejí ze života. Strach nám brání prožívat svůj život a čím více se bojíme žít pro sebe, tím více ztrácíme vše, abychom se to naučili. Víte například o tom, že když Egypťané balzamovali tělo, vyjmuli z těla všechny orgány a ponechali v těle jen srdce? Jak já říkám: „Srdce je navigační jednotkou z Vesmíru a jedině přes srdce se můžeme vrátit domů.” Když necítíme své srdce a dobrovolně ho odevzdáváme do vůle druhých, nežijeme, ale přežíváme. 

Knihu jsem dopsala a osudový partner neodešel. A tak vám z této knihy přináším další moudrosti pro partnerský vztah.

* * * * *

zpět