Časopis č. 32

Mys_32  

Mysteria tajemna č. 32

Časopis Zdenky Blechové o channelingu, budoucnosti, poznání věcí okolo nás s návodem na změnu myšlení

Září 2011

Cena 33,- Kč

Obsah:

Ukázka z připravované knihy Tajemství života

 

Poselství channelingem ze září roku 1999
Ano
Vaše planeta spěje do záhuby a to vaší vinou, vinou civilizace, která si neváží toho, že všeco potřebuje, jí dává příroda a ona se k přírodě chová dosti nešetrně. Proto, uvědomte si všichni, co ještě spíte, že jste na pokraji propasti, že není cesty zpět, jen dopředu. Pokud nepřispějete každý svým vlastním úsilím k obrodě vaší planety, musí vás všechny postihnout katastrofa, která bude mít nedozírné účinky pro celý Vesmír.

* * *

Zdenka-v-srdci Proto vás touto cestou prosíme a žádáme, zachraňte si svoji planetu a to můžete provést dvojím způsobem. První způsob souvisí s vaším myšlením a to tak, že si všichni musíte uvědomit, že nesete následky svého myšlení. Že jak myslím,
tak jednám, a to ne vždy podle toho, jak je mi dáno jednat. Proto, když začnu pomýšlet na to, že vše co já činím má nedozírné následky jak na mě, tak na celý Vesmír, měl bych být více odpovědný za to, co myslím a činím. Vždyť všichni
jste malou součástí velkého celku a to znamená, že když se začne jedna malá částečka chovat jinak, nakazí druhou malou částečku a tím dochází k obrodě celého celku.

* * *

PŘÍBĚH DIVOKÝCH HUS
Napadlo tě už někdy zamyslet se nad tím, proč létají divoké husy v hejnu ve tvaru V? Jako u chování všech zvířat, Hospodin i tady měl dobrý důvod, aby husy obdařil právě takovým chováním. Jakmile husa zamává svými křídly, vytvoří se zvedající proud pro Husa husu, která letí za ní. V hejnu ve tvaru V celá skupina urazí nejméně o 71 % delší cestu, než kdyby každý pták letěl sám. Jakmile husa opustí hejno ve tvaru V, najednou má pocit, jako kdyby ji táhlo k zemi těžké závaží a hned se opět vrátí ke skupině. Stejně, jako divoké husy i lidé, kteří spolupracují a jdou stejným směrem, se dostanou rychleji k cíli, než ti, kteří zkouší dostat se k cíli sami. Pokud se vedoucí husa unaví, zařadí se na konec hejna, aby si mohla odpočinout, a na její místo do čela se posune jiná husa. Kdyby lidé měli tolik rozumu jako divoké husy, už by na to přišli, že jejich úspěch záleží na spolupráci, střídavě by konali těžkou práci a sdíleli by těžkosti vedení skupiny. Husy letící na konci skupiny hlasitě povzbuzují ty v čele skupiny. Důležité je, aby hlasy zezadu byly skutečně povzbudivé, jinak to bude pouze „breptání“. Pokud některá z hus onemocní nebo se zraní, další dvě se s ní oddělí z hejna, aby jí mohli poskytnout ochranu. Zůstanou s ní do té doby, než opět bude schopna pokračovat v cestě, nebo neskoná. Poté se vydají na cestu, aby buď dohnaly své hejno, nebo aby se připojily k jinému. Kéž bychom i my byli takhle obětaví, abychom si zasloužili takové přátele, kteří v případě nouze budou stát při nás. Nemusíme být vědci k tomu, abychom se poučili od těch krásných Božích tvorů, stačí pouze zastavit se a pozorně naslouchat a hledět, aby Hospodin mohl odkrýt před námi své divy.


Avšak dobytka se zeptej, poučí tě, nebeského ptactva, ono ti to poví, poučí tě i křoviska země, mořské ryby vyprávět ti budou. Kdo z nich všech by nevěděl, že ruka Hospodinova to učinila, a že v jeho ruce je život všeho, co žije, duch každého lidského tvora.
Jób 12:79


Jsou i tací, kteří poslouchají divoké husy…


zpět