Časopis č. 13

Řešení ze zadní strany - obrázky vznikají automatickou kresbou. Do kresby vnáším informace a vaše duše si vždy vybere to, co je jí blízké nebo to, co potřebuje


Otázky k obrázkům: Zadívejte se pozorně na obrázky a napište si ke každému obrázku své pocity. Pak seřaďte obrázky za sebou podle toho jak se vám líbí. Nyní se podívejte na rozluštění                                                                                                                                                                            

Další podobné testy naleznete v mé knize "Partnerské vztahy" Ukázku z knihy naleznete zde

Obrázky ze zadní strany
 Obr-01-13  


1) Minulost tak jste prožívali svůj život v minulosti  
2) Přítomnost - toto prožíváte nyní  
3) Budoucnost - a takto vidíte svoji budoucnost