Příspěvky do jiných časopisů

Časopis "Sféra"

„Moje touha a cesta za poznáním“


Terapeutka, lektorka a spisovatelka Zdenka Blechová se věnuje poradenství a poselství  z VESMÍRU formou automatického písma.

Automatické písmo - channeling - je napojení na vesmírný kanál, ze kterého můžeme čerpat odpovědi na všechny otázky, které nás trápí. Formou poselství z Vesmíru se nám může podařit změnit náhled na různé situace, přehodnotit je a tím je vyřešit. „Cílem mého poslání je pomáhat lidem v obtížných situacích jejich života,“ dodává. Nabízí osobní konzultace při řešení všech problémů a situací na naší Cestě životem, ať se týkají mezilidských vztahů, bydlení, zaměstnání, nebo depresí s tím spojených. Poradí v oblasti zdraví  nebo duchovního vývoje.

Ale snad nejvíce se na ní lidé obracejí pro radu jak řešit či vyřešit své potíže v partnerských vztazích. A tímto směrem je zaměřena vlastní spisovatelská tvorba Zdenky Blechové, která je také upřímnou zpovědí jejich vlastních životních zkušeností. „V oblasti partnerských vztahů, vztahů s dětmi, rodiči i vztahů zaměstnaneckých již probíhají a nadále budou probíhat velké změny,“ vysvětluje. Koncem každého roku přijímá Poselství z Vesmíru pro nadcházející rok. Máme se tedy, z pera paní Zdenky, pro příští rok na co těšit. Ale nebudu předbíhat, protože vše má ve Vesmíru svůj čas. Představuji Zdenku Blechovou, a co na sebe sama prozradila.

 

Paní Zdenko, jak jste se dostala k této činnosti?

 

Již 23. října 1997 při návštěvě semináře v Č. Budějovicích mi bylo z tarotových karet předpovězeno, že nastupuji na novou životní cestu, po které mám dále směřovat, že není návratu a pokud bych se začala chovat jako dříve, mohla bych si uškodit. Že to, co jsem si do této doby budovala, byly pouze vzdušné zámky. Že se má změnit nyní můj život mi vyšlo i z ‚datumu‘ narození. Jakmile se vydáte na svoji duchovní cestu za poznáním, již se nelze vrátit, musíte stále směřovat dále a dále a stále více vás pohlcuje touha po poznání. Nebojte se jí, neuškodí vám, ale spíše pomůže.

 

Vždy, když máme postoupit dále ve svém vývoji, potkáme nějakého člověka nebo nám přijde nějaká informace, která v nás jakoby spustí naší touhu po poznání.

 

Zajisté, tak to bylo i u mne. Znala jsem se 20 let s panem Čimerou. Vždy přišel na návštěvu a povídali jsme si o všem možném, ale nikdy ne o Vesmíru. Až jednou, právě v mých 40 letech, přišel za mnou a začal mi povídat o svých minulých životech, o Vesmíru, o tom, že za čtyři roky budu vypadat lépe než teď, že mě čeká jiná cesta atd. A já jsem si říkala, co se mu stalo, vždyť byl doteď normální a najednou se zbláznil. Neboť v té době jsem se o nic nezajímala, nebyla jsem žádné víry, žila jsem pouze materiálně a ničemu takovému jsem nevěřila.

 

A pak to byli další zajímaví lidé, které jste potkávala

 

Protože ve mně začal hlodat červíček poznání, šla jsem na přednášku pana Burdy z Prahy. 

Na přednášce, když jsme se všichni chytili za ruce, jsem poprvé pocítila energii ve svých prstech. A knihy od pana Burdy jsem přečetla naráz, velice mě zaujaly.

Cítila jsem z těchto knih pohodu a ta mě natolik inspirovala, že jsem začala vyhledávat esoterické učení. 11. 10. 1998 jsem si na výstavě ‚Miluj svůj život‘, která se konala v Plzni, zakoupila knihu o parapsychologii a na základě návodu na automatické písmo v této knize, jsem večer ve 23.00 hod. zkoušela psát. Ruka se mi rozjela tak rychle po papíře, že jsem ji nemohla zastavit. Popsala jsem asi čtyři papíry. Mé psaní bylo provázeno vnitřními pocity pláče a nevolnosti od žaludku. Dostala jsem z toho všeho strach a chystala jsem se vše spálit, ale poslední papír jsem si ponechala a druhý den ho šla ukázat paní, která mi tu knihu prodala.

Ta mi řekla:“ To jsou typické počátky automatického písma, pokračujte v tom a do půl roku začnete psát.“ Odkázala mě na další paní, která se zabývá rozborem písma. Tato žena se na mé písmo podívala a řekla: „Do 14 dnů začnete psát, ale nikdy toho nesmíte zneužít. Jakmile toho zneužijete, já budu před vámi stát. Zalekla jsem se, co se mnou děje, kam jsem se to dostala.

Touha psát byla velká. Jak vypadal Váš „trénink“?

Každý den jsem se ponořila do stavu alfa a zkoušela psát automatickým písmem. Písmo se den po dni lepšilo a za 3 týdny jsem byla schopna napsat první slova, která zněla:“ Vstup do našich výšin a nech se vést.“ Vůbec jsem tomu sdělení nerozuměla.

V noci jsem měla velice živý sen, že mi někdo klečí na hrudi a snaží se mě probodnout dýkou a já jsem se usilovně bránila, ale pak už jsem neměla síly se bránit a říkám si:“ Už je po všem“ a cítila jsem, jakoby se mi odkrvoval mozek. V tom jsem se z tohoto snu probudila, nechtěla jsem ani věřit, že jsem živá, jak to bylo realistické. Časem mi přišlo z Vesmíru poselství:Dýka jako symbol znamená úctu a znamená úctu tvojí osobnosti vůči nám.“

 

Můžete to vysvětlit?

 

Dnes už vím, že zasvěcení člověka probíhá většinou ve spánku, kdy vesmír mu aktivuje jeho hadí sílu v páteři a jejím aktivováním se dostáváme na duchovní cestu a k osvícení.

Člověk má sny, kdy se mu zdá jako by se blížil smrti, nebo to mohou být různé rituály.

K aktivaci dochází vždy u člověka, který má za sebou z minulých životů mnoho poznání a vesmír ho chce odměnit za jeho zásluhy z minulých životů. Toto sdělení mi přišlo z vesmíru dodatečně.:

„Ty jsi nám vždy věrně sloužila a proto se ti chceme odměnit za tvé zásluhy tvým poznáním.

Vše je již dávno naplánováno a ty jsi měla nyní změnit svůj život ku prospěchu společnosti. Ty jsi duše, která má šířit pokoru a oddanost nám všem a je to cíl tvé cesty tady na této zemi. To je již dávno, co jsme měli s tebou pohovor, pro který jsi byla připravena a s kterým jsi vstoupila na tuto zem.“

 

Kdy jste začala psát pro další zájemce?

 

Nemyslete si, že jsem hned začala psát pro lidi poselství automatickým písmem. Byly to tři roky perné práce na sobě. Z vesmíru mi přišlo poselství:“Ty musíš na sobě hodně pracovat, protože nic není zadarmo a až se dostaneš k poznání, budeš schopna neuvěřitelných možností, které nesmíš zneužít. Přeji ti hodně úspěchů ve studiu a buď pokorná, protože jinak nic nezmůžeš.“

 

Takže, co bylo dál?

 

Snažila jsem se hodně číst knihy, abych se poučila o duchovním světě. Začala jsem pobývat v přírodě, kde jsem zkoušela energii ze všeho, co mě napadlo, např. ze země, stromů, kamenů.

Vždyť mě k tomu také vesmír pomocí sdělení v automatickém písmu nabádal.

Stále jsem meditovala a zkoušela denně psát automatickým písmem. Studovala jsem tarot, chiromantii, numerologii, astrologii, barvy, olejíčky, bylinky, abych obohatila své znalosti a podpořila svoji intuici. Neboť toto vše jsou jen berličky, které vám pomáhají získávat informace z vesmíru a k tomu je zapotřebí hlavně umět navnímávat. Také jsem zkoušela malovat obrázky automatickou kresbou a vždy mi přišlo z vesmíru sdělení, co pro mě značí daná kresba. Většinou to byla moje duše, která byla někdy netrpělivá ve svém poznání a chtěla stále více a více poznávat. Ale vše ve vesmíru má svůj čas a proto není dobré něco uspěchat. Na své cestě za poznáním jsem také procházela různými výkyvy nálad, jednou jsem byla velice veselá a cítila jsem jednotu s vesmírem a někdy jsem zase cítila, že už vesmír mi není tolik nablízku. Uvádím pár sdělení, protože se domnívám, že mohou být inspirací dalším lidem: „Já jsem ti stále nablízku, i když ty to tak nevnímáš a mám za úkol na tebe dohlížet, aby se ti dařilo plnit naše úkoly, které máme ve svém vínku všichni dané.

Ty bys ráda byla šťastná a veselá, ale nic není zadarmo a ty musíš stále na sobě pracovat, protože pak vše přijde samo a ty poznáš, co to znamená být šťastný a veselý svou vírou a duší a ty musíš stále více a více věnovat své úsilí této náročné práci.

Ty si musíš najít svou cestu, měla bys více studovat a tak si budovat budoucnost, nebuď moc pohodlná, to by tě mohlo zahubit, měla bys na sobě více pracovat. Měla bys začít sama u sebe, u svého rozjímání, u svého uvědomování a pak studovat a zkoušet nové jevy, které by tě měly velice rychle jít. To vše proto, že jsi byla již v minulém životě hodně znalá a teď bys měla toto více prohloubit a více rozpoznat.“

Připravujete další novou knihu, o čem bude?

Bude o mém duchovním vývoji, o mé cestě za poznáním. Na konci naší cesty poznáním dochází k psychické smrti. Je to smrt ega, už není o co bojovat, už není o co usilovat, už zbývá jen být. Člověk je celistvý a proto se našel ve svém středu, ve svém klidu, který pociťuje ke všemu a ke každému. V každém okamžiku pociťuje klid mysli a ten mu dává dobrou náladu a chuť řešit věci. Člověk už nemá z ničeho strach, vždyť strach, který měl, byl strach z toho, že něco umře, něco skončí, něco odejde a nyní nemá nic. Už se musel se vším smířit, už přišel o vše, jeho ego umřelo a on zůstal sám ve své jednotě. Člověk se nebojí, ani se necítí sám a ani netouží po ničem, on jen je. Žije tím co je a užívá si každého okamžiku, už se za ničím nehoní, protože už netouží po prožitcích, už vše řeší v klidu, protože ví, že to vyřešit musí a že mu s tím nikdo nemůže pomoci. Ví, že vše má svůj čas, takže nepospíchá a cítí, co je pro něho důležité vyřešit ihned a co má čas. Naučil se rozlišovat mezi potřebným a nepotřebným, důležitým a nedůležitým, naučil se říkat pravdu a nebojí se, že někoho s ní zraní. Nyní se mysl nachází v takovém klidu, že už neprožívá výkyvy psychiky a cítí se neustále stejně.

 

Kudy vede cesta k sobě?

 

Na začátku naší duchovní cesty máme silnou touhu pomáhat ostatním. Chceme dělat věci pro ně. I já jsem chtěla dělat věci pro druhé, ale abych mohla dělat věci pro druhé, musela jsem se nejdříve naučit dělat věci pro sebe. Když ke mně do poradny začali chodit lidé, moje ego se pyšnilo a bylo rádo, že jim může pomáhat. „Takže já tu vlastně jsem pro lidi.“ Tak moc jsem se snažila lidem pomoci, až mě z toho bolelo u srdce. Moje ego chtělo dosáhnout výsledků a tím se ujistit jak je dobré.

 

 

Dávala jste do své práce veškeré úsilí?

 

Ano, a moc mě mrzelo, že ti lidé nechtějí udělat změnu a přitom je to tak jednoduché – ještě jsem brala věci rozumově a neuměla cítit. Pak jsem si jednou uvědomila, že jsem ráda, že ti lidé ke mně chodí do poradny, protože se můžu z jejich příběhů učit – obrátila jsem názor „Lidi tu jsou pro mě a mé učení.“ S odstupem času jsem jim již tolik nevnucovala změnu, ale trápila jsem se, že neslyší a nevidí – pořád to byl jen rozum, který chtěl uznání druhých. Později mi najednou bylo jedno, že lidé neslyší a nevidí a měla jsem radost z toho, kdo byl ochoten udělat v sobě změnu a začít vidět a slyšet – tady jsem už začala jít k sobě a ke svým pocitům. Pak mi bylo líto, že se neprodá tolik časopisů, kolik bych chtěla. Vždyť já tu práci dělám pro ostatní a jiné síly na trhu mě brzdí a já s tím nic nemůžu udělat – zde jsem se učila vytrvalosti, síle, odhodlání neskončit svoji práci jen proto, že nemohu ovlivnit tržní hospodářství ve společnosti. Nakonec jsem přišla na to, že mi psaní dělá radost a že je mi jedno, zda se na trh dostanou všechny časopisy, když to nemohu ovlivnit a přišla jsem také na to, že si vlastně píši pro sebe, pro svoji radost – zde jsem se učila smířit se stavem věcí a pokoře.

 

Přišlo pochopení a porozumění

Jak jsem stále pronikala hlouběji do svého nitra, uvědomila jsem si, že když mě někdo požádá o radu, dokáži mu ji dát bez posuzování toho, co s tou radou udělá. Když chce někdo jen vyslechnout, vyslechnu ho, bez posuzování toho, co říká. Když někdo něco dělá, mám pro něj pochopení a opět bez posuzování. Prostě jsem se naučila být a teprve zde jsem v sobě objevila potenciál lásky pro ostatní. Teprve zde jsem jim mohla začít dávat od srdce s porozuměním a láskou. Ale abych se toto naučila, musela jsem projít bolestnou cestou do srdce, která mě naučila cítit s ostatními.

 

Zdenka Blechová je majitelkou Čajovny kavárny RELAX v Plzni a Antických lázní. Vydává časopis Mystéria tajemna a zvláštní vydání časopisu Mystéria tajemna. Vydala karty Zdraví, karty Sebepoznání, knihy Partnerské vztahy aneb co očekává muž od ženy a žena od muže, Partnerské vztahy nové generace, knihu Jak lépe porozumět dětem. CD Dýchací techniky a CD Písně, které otevírají a uzdravují srdce. Pořádá semináře, kurzy, přednášky, meditace, zabývá se léčením páteře formou cvičení.

Vila_2 

 


Časopis "Vlasy ve větru"

 

Zdenka Blechová je vydavatelkou časopisu Mystéria tajemna. Je autorkou Karet zdraví, relaxačního CD Dýchací techniky, CD Písně, které otevírají a uzdravují srdce, trilogie Partnerské vztahy, knihy Jak lépe porozumět dětem. Zabývá se poradenstvím, meditacemi, přednáškami a kurzy pro veřejnost. Je majitelkou čajovny RELAX a Antických lázní.

 

Poskytla nám rozhovor na tyto otázky:

 

1. Paní Blechová, dočetla jsem se o Vás, že  duchovnem a ezoterikou jste se začala zabývat až po svých čtyřicátých narozeninách. Jaké to je, když se "materialista" setká poprvé s něčím, co ho přesahuje? Když pocítí, že život má asi ještě další rozměr?

     Většinou se na duchovní cestu dostáváme přes životní krize. Nutí nás zamyslet se nad naším způsobem života a nad tím, co vlastně chceme dál. V této době si většinou uvědomíme, že chceme žít jinak, že život jen přežíváme a my ho chce prožívat. Vede nás to k uvědomění hodnot v životě. K tomu, co je pro nás důležité a co pro nás důležité není a právě v této době jsem si uvědomila: „K čemu jsou mi peníze, když nemůžu žít dle svých představ.“ Tato jediná věta mi změnila život. Začala jsem hledat jiné hodnoty a to hodnoty vnitřní, které mě dovedly k sobě. Každý člověk na počátku své duchovní cesty cítí potřebu pomáhat ostatním, chce být nějakým způsobem nápomocný společnosti a tak hledá, čím by mohl být prospěšný. Toto vše přichází v době, kdy přijde náš čas. Každá duše má svůj čas, kdy se musí vydat na svoji cestu k sobě do nitra a tak i já jsem došla na tuto životní křižovatku a vybrala si cestu poznání.

 

     Začala jsem hodně číst knihy, chodit na přednášky, navštěvovat kurzy a pak jsem si jednou na výstavě koupila knihu, ve které jsem objevila návod na automatické písmo. Zkusila jsem dle návodu tuto techniku. Ruka se mi rozjela po papíře a já ji nemohla zastavit. Začala jsem se bát: Kdo mě ovládá, co se děje? Hledala jsem vysvětlení u osob již duchovně dál, než jsem v té době byla já. Bylo mi sděleno, že se jedná o počátky automatického písma, ať zkouším psát a do půl roku, že začnu psát automatickým písmem. Vzala jsem to vážně. Každý den jsem meditovala, zapálila si svíci a vonnou tyčinku a připravila se ke psaní. Za čas se dostavily výsledky. První věta, která přišla formou channelingu zněla: „Vstup do našich výšin a nech se vést.“ Nerozuměla jsem této informaci. Pak přicházela další a další sdělení a moje cesta k pomáhání druhým nebyla lehká a byla v ní hodně zkoušena moje víra.

 

* * * * *

 

2. Když byste se ohlédla, byly i před tímto zlomem signály, které k Vám přicházely, ale které jste nevnímala? 

 

     Když mi byly dva roky, rozmlouvala jsem často s anděly, kteří se na mě dívali shora. Již jako malá holka asi devítiletá jsem si říkala: „Jednou budeš slavná“ a ráda jsem hrála divadlo, kdy přednáším ostatním. Moc mě to bavilo. Jevila jsem se sobě jiná než byli ostatní. Připadalo mi, že mezi děti nezapadám. Nejraději jsem trávila čas sama se sebou a nejlépe jsem se cítila na hřbitově. Tam se cítím dobře dodnes, je tam posvátný klid a naplňuje mě úctou ke všemu. V dospívání jsem se přistihla, že mám jiné představy o životě než ostatní, ale snažila jsem se podřídit společnosti.

 

* * * * *

3. Jaká jsou úskalí na cestě sebepoznání? 

 

     Člověk je od přírody tvor líný, a pokud není přitlačen, tak raději volí pohodlnost. Na duchovní cestě jste mnohdy tlačeni do situací a věcí, do kterých se nám nechce, a my cítíme, že musíme. Tím duše roste a sílí, jinak to není možné. A tak na duchovní cestě, která se pro nás jeví na začátku radostně, láskyplně, jsme zkoušeni. Někdo podlehne strachu, někdo nemá sílu jít dál, někdo začne pochybovat (vždyť přece tohle není ta láska, kterou bych chtěla žít), někdo se zalekne smutku a slz (přece chci být jen veselý) a tak se zastaví. Jen duše, které cítí, že je třeba věci napravit, že je třeba vstoupit odvážně i do rolí, do kterých se nám nechce, můžou jít dál a časem sklízet ovoce. Nejsme zvyklí si okolí znepřátelit, raději volíme kompromis, nechceme jít do sporů, ale jedině tak se dají vztahy napravit. Co jsme vše zanedbali, musíme napravit a časem se nám všichni lidé vracejí do života uzdravení a naše vztahy teprve teď jsou láskyplné. My si pak s odstupem času uvědomíme, že ty vztahy, které jsme žili dříve a mysleli, že jsou láskyplné, že byli o závislosti, nepokoře, vlastnictví o výměnném obchodu, ale teď teprve je to ta čistá láska. A abychom ji mohli žít, musíme nejdříve vyčistit sebe a pak vše ve svém okolí a to je někdy docela namáhavé.

 

* * * * *

4. Co bylo pro Vás nejtěžší? 

 

     Nejtěžší asi pro mne bylo napravovat svůj vztah s dcerou. Celý život jsem žila jen pro ni a byla schopná jí dát vše. Byla pro mne na prvním místě v životě a najednou je vám předkládáno, že musíte být na prvním místě vy a pak teprve ti ostatní včetně dcery. Musela jsem zapřít svoje city, abych jí naučila odpovědnosti. Toto jsem při její výchově zanedbala. Dnes vedle sebe stojíme jako dvě pevné ženy, které si dokážou vše říci, nenaštvou se jedna na druhou a nebojí se, že jedna druhou ztratí. A to je velký dar, který nahrazuje falešnou mateřskou lásku (kdy si myslíme, že musíme vyjít vždy dítěti vstříc a dát mu vše) čistou lásku srdce, kdy jen toto druhého máme v srdci, ale dáváme mu svobodu a volbu.

 

* * * * *

5. Co naopak samozřejmé, přirozené? 

 

     Samozřejmé a přirozené mi připadá žít svobodně a volně. Mít se ráda a činit to, co cítím bez ohledu na to, zda to někomu bude vhod nebo nebude. Říkám: „Každý jsme tu sám za sebe, nikdo nikomu nepatří a každý si musí plnit své úkoly sám bez závislosti na druhých.“

 

* * * * *

6. Jakými metodami nejraději pracujete při poradenství klientům? 

 

     Když přijde klient do poradny, ihned mi naběhne, co je jeho problémem. Ale chci mu zprostředkovat učení tím, že si na to přijde sám. Kdybych mu to řekla, nevěřil by mi, nerozuměl by.  A tak nejdříve automatickým písmem zachytím informaci, kterou klientovi neříkám a pak ho prostřednictvím tarotu, kdy on povídá, co mu karta říká, dovádím postupně k jeho problému. Obrázek se mu vtiskne do paměti, navíc si uvědomí svá slova a to je pro něho něco nepochopitelného, takto odkrýt své nitro sám sobě. Pak mu přečtu poselství, ve kterém jsou zachycena i jeho slova. Když cítím, že duše člověka je připravená na sobě pracovat, dám mu ještě mantru, která mu mění myšlení. Je to mantra, která přijde channelingem přímo pro tuto bytost.

 

* * * * * 

7. Jste majitelkou Antických lázní, proč zrovna antických? 

 

     Nápad vytvořit Antické lázně ke mně přišel jako záměr Vesmíru. Již v antice lázně byly znakem čistoty nejen těla, ale i ducha a tak v našich lázních při relaxační hudbě, zurčení fontány, při colorterapii s krásou antických soch lidé dokážou povznést svoji duši výše, což jí přináší uvolnění a vyčištění mysli.

* * * * *

8. Co byste vzkázala čtenářům Vlasů ve větru? 

 

     Ráda bych vzkázala čtenářům. Nehledejte partnera, hledejte sami sebe. Až najdete sami sebe, Vesmír vám sám pošle partnera. Je o nás neustále postaráno, po všech stránkách, a tak když nehledáme nic okolo sebe, ale v sobě, můžeme dostat vše.          Zdenka Blechová

 

 


INWEST - Leden 2010

Zdenka blechová je vydavatelkou časopisu Mystéria tajemna. Je autorkou Karet zdraví, Karet p. Marie, Karet Sebepoznání, relaxačního CD Dýchací techniky, CD Písně, které otevírají a uzdravují srdce, CD Meditace - Setkání s Andělem, trilogie Partnerské vztahy, knihy Jak lépe porozumět dětem, O smrti a umírání. Zabývá se poradenstvím, meditacemi, přednáškami a kurzy pro veřejnost. Je majitelkou čajovny RELAX a Antických lázní v Plzni. Její stránky naleznete na www.zdenkablechova.cz.

 

 * Jak dlouho přijímáte channelingová poselství, kdy a jak jste zjistila, že jste toho schopna?

 

Chanelingová poselství přijímám cca od roku 1997. Pro každou duši přijde její čas, kdy se vydává na cestu k sobě domů. Většinou je tovždyprovázeno s těžším životním obdobím, kdy se člověk cítí tak nespokojený a zdrcený životem, že začíná hledat novou cestu. Kdyby toto období nepřišlo, asi by nás nic nenutilo rozhoupat se a jít jiným směrem. Najednou přišla doba, kdy jsem si řekla: "Takhle už žít dál nechci." Začala jsem hledat nové cesty, které by mi přinesly klid a mír v duši. Na jednom festivalu jsem si zakoupila knihu Parapsychologie. V knize byl návod na automatické písmo. Zkusila jsem tuto techniku a najednou mi ruka začala tak rychle psát po papíře, že jsem nemohla zastavit. Zpočátku jsem se bála, ale časem v tom našla zálibu. Každý den jsem si zapálila svíčku, vonnou tyčinku a ponořila se do meditace. Pak jsem zkoušela psát. Po půl roce pravidelné práce se dostavila první věta:"Vstup do našich výšin a nech se vést." Začala jsem komunikovat s Vesmírem pomocí channelingu a ptala se na všechno možné a dostávala odpovědi, které se časem plnily. Tím jsem si potvrzovala správnost svého přijímání informací. Takto jsem na sobě pracovala dva roky. Pak jsem odcestovala na KOrsiku, kde jsem objevila místo, které se mi zjevilo v meditaci. Lehla jsem si na kámen a slyšela hlasy, které mi pravily: "Dáváme ti dar léčitelství, protože bude zapotřebí mnoho duší léčit. Ale nikdy nesmíš tento dar zneužít." V té době jsem poradny ještě nedělala, ale Vesmír mě pak vedl cestou, že jsem začala vystupovat v rádiu, televizi, začala pořádat meditace, semináře, poradny, atd. Dnes vydávám i časopis Mystéria tajemna, ve kterém seznamuji čtenáře s channelingovými sděleními, učím je změně myšlení a vše je okořeněno i humorem a moudrými články. Vydávám vlastní karty, meditační CD a píši knihy. Připravuji i knihu o práci na sobě a mé cestě k sobě, ve které se o mé komunikaci s Vesmírem můžete dozvědět více.

 

* Zajímala jste se, nebo zajímáte o okultní vědy, magii či astrologii a podobně?

Když jsem se začala věnovat práci na sobě, bylo mi prostřednictvím channelingu sděleno, že není třeba studovat knihy a vědy, že toto učení v sobě  již mám z minulých životů a že nyní nastal čas, abych ho jen oprášila. Je pravda, že se kolikrát divím, kde se tyto vědomosti ve mně berou, když jsem nic nečetla a nestudovala. Když položím otázku channelingem, přicházejí sdělení takového rázu, že mnohdy některá slova ani neznám a i po stránce technické jsem překvapena, že ono to opravdu tak, jak jsem napsala, je. Když mi přišla sdělení např. na drogy a konzultovala jsem tuto problematiku s lidmi, na dorogách závislých, byla jsem překvapena, že účinky drog tak, jak mi přišlo channelingem, opravdu fungují ve skutečnosti. Na mých stránkách se můžete s jednotlivými poselstvími seznámit.

 

* Můžete prostřednictvím channelingu získat odpověď na jakoukoli otázku?

Vždy poprosím o odpověď  na danou otázku a pokud přijde ne, dále se neptám. Ale většinou přichází slůvko nao, přes které se napojuji na kanál informací. \musím být také odpovědná a vědět na co se ptát a co není vhodné. Např. se nebudu ptát, kdy kdo zemře, i když by mi přišla odpověď, není dobré druhým nic programovat.

 

* Naše čtenáře teď hodně zajímá pravdivost předpovědí, které se vztahují ke konci světa - mnohá proroctví se vážou např. k roku 2012, pak se hovoří o možnosti srážky s meteoritem v pozdější době... Máme se bát? Přijde konec světa skutečně s koncem mayského kalendáře? Je pravděpodobná srážka Země s meteoritem nebo jiným vesmírným tělesem v budoucnu? A případně kdy?

 

Víte, před pár lety jsem měla takovou vizi. Stojím s někým u sousoší Sv. Trojicena Doubravce v Plzni, díváme se na oblohu a najednou z oblohy se line silná sluneční záře. Byla to taková síla, že se nedalo na oblohu pohlédnout. S tím někým jsme se jen k sobě přimkli, zavřeli oči a já si říkám: "A už je po všem." Tento týden jsem zhlédla film "Rok 2012" a byla jsem překvapena, že na začátku filmu ukazuje jeden vědec druhému vědci snímek, na kterém je přesně zachycena moje vize. Zrovna včera jsem o tomto ůkazu moc přemýšlela a ptala se karet. Informace přišla asi takováto: Toto přijde, může to být i v roce 2012, ale nebude to hrozit zkázou Země, bude to jen o změně každého člověka. I v bibli se hovoří, že se na obloze objeví znamení a ta budou pro lidstvo znamenat takový šok, že to každého poznamená. My všichni jdeme ke slunci. Z duchovního hlediska se jedná o vytlačení našich vlastních stínů z naší duše, aby se v ní objevilo jen slunce a to mohlo zářit jak pro mě, tak i pro ostatní. Proto na nás nyní Vesmír tak tlačí v našich negativních stránkách naší osobnosti ke změně. Všichni už jdeme od roku 2010 k sobě. To nejhoší máme za sebou. Rok 2009 byl přelomem mezi starým a novým věkem a proto byl tak těžký. Od roku 2010 už všichni pracují na svých stránkách osobnosti a to je dobré. Dříve to byl jen někdo a proto druhý, který na sobě nepracoval, nerozuměl tomu, kdo na sobě pracuje. Nyní se všichni pohnuli silouvpřed a proto se už všichni budeme moci spolu domluvit. Všichni jdeme ke stejnému cíli. A pokud přijde v roce 2012 sluneční záře, která nás promění v jiné bytosti, bude to jen k dobru. Víte Vesmír nerozlušuje smrt a život. Duše je ve své konečné podobě nesmrtelná a proto není důležité, zda se pouze změní v místních podmínkách, nebo v podmínkách Vesmíru. Jedná se jen o přechod jinam na jinou dimenzi. Nyní jsem napsala knihu "O smrti a umírání aneb přechod na jinou dimenzi" a tato kniha lidem hodně pomáhá. Díky ní se lidé zbavujístrachu ze smrti a uvědomují si, že nic nekončí. Vše jen znovu začíná.

 

* Co je pro lidstvo nyní nejdůležitější? Na tuto otázku vám odpovím prostřednictvím channelingu: Přijato 15. 1. 2010 v 16.22 hod.

Je důležité, aby každý začal sám u sebe a ne u druhých. Lidé si stále neuvědomují důležitost svého počínání a stále zapomínají na to, že je důležité se stát sám sebou a ne tím druhým. Stále mají potřebuse snažit kvůli druhým, stále se snaží být dobří pro druhé a zapomínají na svoji vlastní bytost. Jejich duše pláče steskem, už by se ráda vrátila zpět a chtěla by být součástí všeho a když se zapomněla s rozumem u druhých, nemůže se vrátit do vesmírného kolotoče, který je pro každou duši tak důležitý, neboť díky tomuto kolotoči duše roste a může se dostat zase na další jinou neobydlenou planetu, která je ve své panenské nahotě tou nejjemnější energií a vibrací ve Vesmíru. Duše touží po spočinutí v lůně matky přírody a už ji nebaví se zaobírat věcmi, které pro ni nejsou prospěšné. Nejlépe nás uzdravuje příroda a my ji přitom ničíme. A tak duše znalé se mohou dostat dál ve svém poznání a pokud jsou dostatečně čisté, mohou se dostat do dostatečně čistého prostředí, kde není žádných pomluv, výčitek, žádného rebelství, jen absolutní klid a pohoda pro blaho všech.

 

Přeji vám všem klid a mír v duši              Zdenka Blechová

 


 

V květnovém čísle časopisu Knihcentrum revue vyšel rozhovor se Zdenkou Blechovou.

S laskavým svolením redakce můžeme rozhovor zveřejnit i na těchto stránkách. (Květen 2012)

Rozhovor_2012-1

Rozhovor_2012-2

 

 

 

 

 

 


Článek pro server Flowee - duben 2017

Nemoci pocházejí z emocí, říká Zdenka Blechová

„Žila jsem ve stresu, strachu a život byl pro mě utrpením. Jednoho dne jsem si řekla, že to musí skončit. Začala jsem hledat pomoc a našla ji v duchovních vědách,“ říká Zdenka Blechová, autorka bestselleru Osudový partner.

Tato zajímavá žena se oblasti poradenství věnuje již dvacet let. „Dělám poradenství pro veřejnost v oblastech práce, nemoci a partnerství formou numerologie, psychologie, tarotu a channelingu. Channeling je napojení na Vesmírný kanál, ze kterého čerpám veškeré informace pro svoji tvorbu. Pořádám i seminář Jak se naučit channeling,ale chce to hodně trpělivosti a píle,“ vysvětluje Zdenka. Kromě poradenské, spisovatelské a terapeutické činnosti je také majitelkou čajovny a Antických a egyptských lázní. 

Podle této úspěšné autorky mnoha knih musí každý člověk pomoci sám sobě: „Například Tarot nedělám tak, jako ostatní kartářky, které nechají zamíchat karty tazateli a pak o nich povídají. Zjistila jsem, že nejlepší odpovědi na své problémy nalezneme v sobě. A proto já zamíchám karty, napojím se na klientku a nechám ji pak hovořit o tom, co na kartě vidí a co by k ní řekla. Povídám si s její duší, která jasně odpovídá na mé otázky, a proto nikdo nemůže říci, že jsem mu nějakou informaci vnutila. Každý si odpoví sám, svojí řečí, a to je pro něj někdy větší pohlavek, než kdyby mu ho dal někdo jiný.“

Na otázku, jak se k práci dostala, Zdenka odpovídá: „Jednoho dne jsem si řekla, že takto žít nechci. Žila jsem ve stresu, strachu a život byl pro mě utrpením. Začala jsem hledat pomoc a našla ji v duchovních vědách. Ty jsem rozvíjela, a tím se napojila na svoji práci z minulých životů, kde jsem se už těmito činnostmi zabývala.“

Se Zdenkou se budete moci osobně setkat na festivalu Evolution, kde vystoupí na dvou přednáškách. První z nich, s názvem „Nerozumíš mi, ani já ti nerozumím,“ se uskuteční v pátek a jejím tématem bude partnerská komunikace. „Občas nerozumíme ani sami sobě a chceme, aby nám rozuměl ten druhý. Například často říkáte „ nevím,“ ale když vy nevíte, jak má vědět ten druhý?“ říká Zdenka a dodává: „Budeme si povídat o tom, na co si dát pozor, abychom se nedostávali do rozporu a věděli, co chceme. Když my víme, má jasno i ten druhý a vztah může fungovat.“

Paní Blechová má také nevšední přístup ke vzniku nemocí, o němž bude mluvit na své druhé přednášce: „Veškeré nemoci pocházejí z emocí, z hledání lásky. Budeme si povídat o tom, jak se dá vše vyléčit, když pochopíme. Průvodcem nám bude i moje kniha Nemoci pocházejí z emocí a meditační CD Tělo a duše. Již v Atlantidě lidé věděli, že veškeré nemoci na nohách jsou nemoci materiálního charakteru. Nemoci ve střední části těla jsou psychického rázu a od srdce po hlavu trpí naše duše.“ 

Zdenka na své práci vidí samá pozitiva: Když jsem byla mladá, vyhýbala jsem se některým činnostem a mnoho věcí pro mě bylo těžkých. Dnes jsem ráda, že můžu pracovat, a proto pro mě není nic těžké. Dnes mám ráda vše, protože když si člověk uvědomí, že je tu pro tvořivost, tvoří a má z toho radost. Už nemusí živořit, jako když netvoří a hledá radost ve vztazích.“

S touto neobyčejnou ženou se kromě přednášek můžete na festivalu setkat také u jejího stánku, kde budete moci využít jejího poradenství a zakoupit produkty za snížené ceny.

Milada Kadeřábková

Rozhovor najdete ZDE.

 


Internetový časopis FLOWEE

Ve dnech 23. až. 25. března 2018 jsme se zúčastnili festivalu EVOLUTION, během něhož redaktorka internetového časopisu Flowee udělala se Zdenkou rozhovor. Jeho obsah si můžete přečíst ZDE.

 


Znojemský týden

vyšlo 22. října 2018

Z. Blechová učí samostatnosti, odvaze i odpovědnosti

Znojemský týden 01 Znojemský týden 02 ZNOJMO (jm). O zdraví a nemocech, komunikaci, astrologii, numerologii, barvách i rodinných konstelacích povídá na přednáškách a v kurzech Zdeňka Blechová. Radí jak na obtížné a složité životní situace. Vydává knihy a časopis. Pořádá zájezdy, relaxační pobyty zaměřené na pohyb, cvičení, poznání našeho já a pozitivní změny v našem životě. Také zve do antických a egyptských lázní, které vybudovala nedaleko Plzně. Ve čtvrtek seznámila zájemce s netradiční astrologií v Rodinném centru Maceška ve Znojmě. To byla příležitost, proč jsme požádali tuto výjimečnou a zajímavou ženu o rozhovor.

 ********************

Při pomoci lidem využíváte nejen svých životních zkušenosti, znalostí a praxe, ale i informací „shůry“.

Ano. Jsou to takzvaná channelingová sdělení z vesmíru, která se ke mně dostávají prostřednictvím automatického písma, které si sama napíši. Chodila jsem před lety na astrologické a duchovně zaměřené přednášky. Koupila jsem si také knihu o automatickém písmu a zkusila podle ní psát. Ruka se mi sama rozjela po papíře, nemohla jsem ji ani zastavit. Byly to počátky automatického písma. Tenkrát jsem si každý den zapálila vonnou svíčku, meditovala a potom zkoušela psát. Po půl roce jsem napsala první slova. Dodnes si je pamatuji. Bylo to – vstup do našich výšin a nech se vést. Připadalo mi to jako ve snu, jako kdybych to nenapsala já.

Proč jste se zajímala o věci mezi „nebem a zemí“?

Bylo to v době, kdy jsem podnikala. Nejprve v cestovním ruchu, pak jsem si postavila cukrárnu a nakonec hospodu, která mně brala hodně životní energie a realita mě začala uzemňovat a stahovat ke dnu. Když jsem začala podnikat, byla jsem hodně naivní a vůbec jsem nevěděla, do čeho jdu. Bála jsem se, že skončím na dlažbě, protože jsem nestačila platit pohledávky. Tehdy jsem hledala pomocnou ruku, záchranný kruh a vydala se na duchovní cestu. Na ni se vydáváme v době, kdy je nám ouvej. Kdyby nám bylo dobře, tak se tudy v životě nevydáme. Začala jsem chodit na zmíněné přednášky.

Vesmírných sil jste se vždy na něco ptala, nebo jste jen zapisovala jejich sdělení?

Tenkrát jsem měla hospodu, tak jsem se dotazovala na výši cen za jídlo a pití, nebo jestli si mám do výčepu umístit kameru a podobně. Vesmír mi ale nedával vždy přímou odpověď. Dostávala jsem zprávy, jako například zeptej se svého srdce, to ti napoví.

Prozradíte, kolik Vám bylo let?

Když jsem napsala první větu automatickým písmem tak mi bylo čtyřicet.

Vzkazy k Vám chodí prostřednictvím slov, ne obrázků?

Jsou to slova, která skládám do vět. Sdělení využívám ve svých knihách, článcích a radách klientům. Když někdo chce, abych mu napsala věnování do mé knihy, kterou si koupí, tak vždy mě překvapí moudrost, kterou obsahuje.

Dá se říci, že jste zprostředkovatelkou duchovních sfér?

Ano, dá.

Co je podstatou Vašich rad lidem ve složitých životních situacích nebo těm, kteří se chtějí změnit?

Každý, kdo přijde do poradny, dostává, co si zaslouží. Například, když je někdo lenošný, tak jsem na něj přísnější. Když někdo má otevřené srdce, tak se mu dostane laskavějšího přístupu. I když bych chtěla být na dotyčného jiná, tak to nejde. Ke každému jsem upřímná a říkám mu rady na rovinu. Otevírám mu srdce, i když to třeba bolí, ale pomůže mu to. Kdybych k němu nebyla upřímná a mazala mu med kolem úst, tak by to bylo k ničemu. Když je srdce hodně zavřené, musí do něj přijít větší náraz, aby se otevřelo.

Jaké máte ohlasy na svoji práci, myslím tím poradenství?

Některé klientky jsou až pobouřené tím, co jsem si dovolila jim všechno říct. Za několik let mi ale od nich přijdou děkovné dopisy, že jsem jim pomohla. Nebo poděkují osobně.

Numerologie, jak ji neznáme, bylo tématem Vaší čtvrteční přednášky v Rodinném centru Maceška ve Znojmě. Jak ji představujete Vy?

Základům numerologie jsem se naučila v kurzu. Protože mě bavila, tak jsem ji rozšířila. Vydala jsem o tom i CD. Přibližuji numerologii pomocí hudby, barev a obrazů. Účastníci půldenního semináře čísla malují jako symboly a na základě toho si uvědomují svoji životní cestu a jak po ní mají jít.

Nakolik jsou rady skutečně Vaše a nakolik jsou poselstvím z duchovních sfér?

Je to půl na půl. Channelingová sdělení mi přichází velmi často, ale významnou roli hrají moje životní zkušenosti a praxe. Jejich spojením vnikne krásné a poučné pojednání.

A otázka na závěr. Co byste poradila lidem, kteří se o to vůbec nezajímají, ani o Boha a žijí si svůj obyčejný život, a možná je tento rozhovor ani nezaujme?

Měli bychom žít tak, aby nám bylo dobře, vážili si každého dne a byli vděční, že jej můžeme prožít. Čas je jen náš a co s ním uděláme, je naše věc. Pokud ho naplníme touhami, které závisí na někom druhém, tak živoříme, pokud jej naplníme cílem, který závisí na nás, tak máme radost, když se nám daří ho naplnit. Máme žít tak aby nám život chutnal.

Zdenka Blechová.

 

zpět